Kelan viittomakielen etätulkkausta kokeillaan poliisipartioiden työssä

Tammikuusta 2022 alkaen poliisipartiot voivat hyödyntää Kelan viittomakielen tulkkausta. Etätulkkaus toimii 112 Suomi -sovelluksen kautta. Kyseessä on Kelan ja Hätäkeskuslaitoksen kokeilu, joka laajenee nyt poliisin käyttöön.

Kelan ja Hätäkeskuslaitoksen käynnistämä kokeilu laajenee poliisipartioiden käyttöön vuoden 2022 alussa. Poliisipartiot voivat hyödyntää hälytystehtävissään viittomakielen tulkkausta 112 Suomi -sovelluksen kautta.

Kokeilun laajentaminen edistää kuulovammaisten oikeusturvaa

Kelan ja Hätäkeskuslaitoksen kokeilussa kuulovammainen henkilö voi hätätilanteessa avata yhteyden Kelan etäpalveluun 112-sovelluksen kautta. Tulkki avaa puheyhteyden hätäkeskukseen ja tulkkaa ilmoituksen hätäkeskuspäivystäjälle.

Nyt myös poliisi voi käyttää viittomakielistä etätulkkausta 112 Suomi -sovelluksen kautta tilanteissa, joissa poliisi kohtaa kuuron henkilön. Edellytyksenä on, että poliisilla on käytössään älypuhelin ja 112 Suomi -sovellus. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos poliisi kutsutaan paikalle hätäilmoituksen perusteella. Poliisi voi käyttää etätulkkausta myös muissa tilanteissa.

Kokeilun laajentamisella poliisin hälytystehtäviin halutaan parantaa kommunikointia kuulovammaisten kansalaisten kanssa, edistää kuulovammaisten oikeusturvaa ja mahdollistaa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun.

Kokeilussa on käytössä Kelan etäpalveluohjelmisto ja viittomakielen tulkkaus, ja Kela vastaa kokeilun aikana tulkkauskustannuksista.

Hätäilmoitus viittomakielellä -kokeilu

Hätäilmoitus viittomakielellä -kokeilussa selvitetään, miten 112 Suomi -sovellus ja Kelan etäpalvelu soveltuvat hätätilanteisiin ja viranomaistoimintaan. Kokeilu kestää vuoden (15.6.2021–30.6.2022), ja sen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta viranomaispalveluissa.

Kokeilun aikana kerätään tietoa käyttäjien kokemuksista 112 Suomi -sovelluksen viittomakielen etätulkkauksesta. Anonyymit kyselyt kohdistetaan vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaille, poliisipartioille, hätäkeskuspäivystäjille ja tulkeille.

Lue lisää

Hätäilmoitus viittomakielellä (kela.fi)