Asiakas voi pyytää toisen vammaryhmän tulkkia

 

Jos puhe-, kuulo- tai kuulo-näkövammainen tulkkauspalvelun asiakas ei saa tilaukseensa oman vammaryhmänsä tulkkia, Kela voi asiakkaan pyynnöstä selvittää, onko toisen vammaryhmän tulkki käytettävissä.

Kelan järjestämissä tulkkauksissa toimii koulutettu ja asiakkaan käyttämän tulkkausmenetelmän hallitseva tulkki. Asiakas voi pyytää Kelalta toisen vammaryhmän tulkkia, jos oman vammaryhmän tulkkia ei ole saatavana ja jos asiakas kokee saavansa tarpeeksi laadukasta tulkkausta myös tulkilta, jolla ei ole asiakkaan vammaryhmän erityisosaamista.

Asiakkaan täytyy vahvistaa Kelalle kirjallisesti, että hän voi käyttää toisen vammaryhmän tulkkia. Esimerkiksi kuulo-näkövammainen asiakas voi ilmoittaa, ettei hän tarvitse tulkkaustapahtumassa opastusta, kuvailua, taktiilia viittomista tai muutakaan kuulo-näkövammaisten tulkkauksen erityisosaamista, vaan voi käyttää tulkkia, joka tulkkaa kuulovammaisten menetelmillä. Pyyntö on voimassa vain yhden tulkkauskerran, joten asiakkaan täytyy pyytää toisen vammaryhmän tulkin käyttämistä uudelleen seuraavalla kerralla, jos hän niin haluaa.

Kela voi välittää toisen vammaryhmän tulkin vain yksittäisissä tilanteissa ja jos oman vammaryhmän tulkkia ei löydy. Kela ei siis voi järjestää asiakkaan palvelua kokonaan tai toistuvasti toisen vammaryhmän tulkeilla.

Tulkkien ammattieettisten periaatteiden mukaisesti tulkkaus tällaisessa tilanteessa on tulkille vapaaehtoista.

Muutoksen taustalla ovat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan sekä Helsingin hallinto-oikeuden päätökset. Kelan tulkkauspalvelua säätelee laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010.

Lue lisää