Hätäilmoitus viittomakielellä -kokeilun aloitus siirtyy

Kokeilun aloitus siirtyy, koska Kela ottaa käyttöön uuden asiakaskontaktijärjestelmän vuosien 2019 ja 2020 aikana. Asiakaskontaktijärjestelmää käytetään Kelan vammaisten tulkkauspalvelun etäpalvelussa.

Kokeilussa on tarkoitus selvittää, miten Kelan nykyinen etätulkkaus ja tekniikka soveltuvat hätätilanteisiin ja muuhun viranomaistoimintaan sekä miten palvelua voisi kehittää. Kokeilussa käytetään suomalaista viittomakieltä.

Vaikka kyseessä on kokeilu, palvelu on tarkoitettu todellisiin hätätilanteisiin. Hätäilmoituksen voi tehdä kuka tahansa suomalaisella viittomakielellä kommunikoiva henkilö. Hätäilmoituksen tekijän ei siis tarvitse olla vammaisten tulkkauspalvelun asiakas. Kokeilu kestää vuoden. 

Hätätilanteessa asiakas on yhteydessä vammaisten tulkkauspalveluun, jolloin tulkki muodostaa yhteyden hätänumeroon 112. Hätäkeskuspäivystäjä käsittelee hätäilmoituksen tulkin avustuksella.

Hätäilmoituksen voi tehdä kokeilun aikana arkisin klo 8–16.

Kela tiedottaa kokeilun aloituksen tarkemmasta ajankohdasta syksyllä.

Tiedotetta on päivitetty 4.9.2019

 

Lisää tietoa asiakkaille