Kela hakee valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen vammaisten tulkkauspalvelun hankinnasta

Kela hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen. Markkinaoikeus kumosi Kelan aiemmin tekemät hankintapäätökset vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta.

Valitusluvan hakeminen ei vaikuta tulkkauspalvelun asiakkaisiin, eikä vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamisessa tapahdu välittömiä muutoksia. Asiakkaat tilaavat tulkkeja tavalliseen tapaan.

Markkinaoikeus katsoi päätöksessään Kelan hoitaneen vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun hankinnan kilpailutuksen moitteettomasti yhtä asiaa lukuun ottamatta. Markkinaoikeus ei pitänyt hyväksyttävänä sitä, että tarjottavien tulkkien laatupisteiden saamisen edellytys oli se, että tulkit piti nimetä jo tarjousta jätettäessä. 

Kela päätti hakea valituslupaa, sillä Kelan näkemyksen mukaan tulkin nimeämiselle oli tarjouskilpailussa hyväksyttävä peruste. Se oli tapa varmistaa asiakkaiden saaman palvelun laatu ja jatkuvuus.

Lisää tietoa asiakkaille: