Vammaisten tulkkauspalvelun hankinnan suunnittelussa otetaan huomioon korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Korkein hallinto-oikeus on antanut 18.12.2019 päätöksen (2019:62) vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevassa asiassa. Sen mukaan Kelan pitää järjestää uusi tarjouskilpailu.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen, jonka Kela teki markkinaoikeuden 1.10.2018 antamasta päätöksestä. Päätöksessään markkinaoikeus kumosi päätökset, jotka Kela teki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta syksyllä 2017.

Ei välittömiä vaikutuksia asiakkaiden palveluun

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei heti aiheuta muutoksia asiakkaiden palveluun. Tulkkauspalvelun tuottamista jatketaan voimassa olevien väliaikaisten sopimusten perusteella, kunnes uusi hankinta on saatu järjestettyä ja uudet sopimukset tehtyä.

Päätös huomioidaan seuraavassa hankinnassa

Päätöksen mukaan Kelan pitää järjestää uusi tarjouskilpailu. Kela on jo aloittanut uuden hankinnan suunnittelun, ja oikeuden päätös huomioidaan tulevassa hankinnassa. Uuden tarjouskilpailun tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Lue lisää