Vammaisten tulkkauspalvelun tilausten määrä kasvaa edelleen

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun tehtiin tammi-syyskuussa 118 000 tilausta, mikä on 8 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tulkki löytyi 107 000 tilaukseen eli 95 %:iin kaikista tilauksista. Puhevammaisten asiakkaiden tilanne on tänä vuonna ollut parempi kuin viime vuonna.


Katso kuva täysikokoisena.

Tammi-syyskuussa tehdyistä 118 000 tilauksesta kuulovammaiset asiakkaat tekivät 64 000, puhevammaiset 35 000 ja kuulo-näkövammaiset 19 000. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta tilausten määrä lisääntyi 8 %. Eniten lisääntyivät puhevammaisten tilaukset (10 %). Opiskelutulkkaustilaukset ovat mukana luvuissa.

Kuulovammaisten asiakkaiden tilauksista 97 %:iin löytyi tulkki. Puhevammaisten tilauksista tulkki löytyi 92 %:iin ja kuulo-näkövammaisten tilauksista 96 %:iin. Ruotsinkielisten asiakkaiden tilauksista noin 92 %:iin löytyi tulkki.

– Tulkkeja etsitään jokaiseen tilaukseen huolella. Tulkin löytymiseen vaikuttaa esimerkiksi se, miten ajoissa asiakas on tehnyt tilauksen, mihin viikonpäivään tulkkaus ajoittuu ja miten tulkit ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä, sanoo Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen päällikkö Sari Paloposki.

Tulkki löytyi tarkastelujaksolla 107 000 tilaukseen ja noin 10 000 tilausta jäi tulkkaamatta. Tulkkaamatta jääneistä tilauksista asiakkaat peruivat 4 400 ja tulkkia ei löytynyt 5 200 tilaukseen. Tilaukset tilastoidaan perutuiksi esimerkiksi silloin, jos asiakas sairastuu tai ilmoittaa, ettei tarvitsekaan tulkkia viime hetken muutoksen takia. Jos tulkkia ei yrityksistä huolimatta löydy, se tilastoidaan kohtaan ”tulkkia ei löytynyt”. Käytännössä ihan kaikkiin tilauksiin ei ole mahdollista löytää tulkkia.

Tilastoissa näkyy eroja alueiden ja tulkkausmenetelmien välillä. Keskisellä alueella tilaukset toteutuivat hieman keskimääräistä huonommin: tilauksista 93 %:iin löytyi tulkki. Tilaukset toteutuivat puolestaan hieman keskimääräistä paremmin Itäisellä alueella, jossa 97 %:iin tilauksista löytyi tulkki. Kirjoitustulkkaustilausten määrä kaikista tilauksista oli noin 5 %, ja ne toteutuivat hieman keskimääräistä huonommin: 92 %:iin tilauksista löytyi tulkki. Eniten haasteita oli kirjoitustulkkausten välityksessä Keskisellä alueella, missä tulkki löytyi 79 %:iin tilauksista.

Tulkkauspalveluun oli syyskuun lopussa oikeutettu yhteensä 6 000 henkilöä, joista palvelua käytti tammi-syyskuussa 3 300. Palvelun käyttäjistä suurin osa (2 200 asiakasta) oli kuulovammaisia. Puhevammaisia käyttäjiä oli 800 ja kuulonäkövammaisia 270. Käyttäjien määrä pysyi ennallaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Asiakas lasketaan tulkkauspalvelun käyttäjäksi, jos hän käyttää sitä vähintään 1 tunnin vuodessa.

Kelan verkkosivuille osoitteeseen www.kela.fi/kelasto on lisätty tilastoja tulkkauspalveluista. Sieltä löytyy tietoa muun muassa tulkkauspalvelujen käyttäjistä, kustannuksista ja tulkeista.

Lisää tietoa asiakkaille: