Näin tilaat tulkin

 

 

Voit tilata tulkin

 • verkkolomakkeella
 • tekstiviestillä
 • soittamalla
 • sähköpostilla
 • etäpalvelussa
 • kirjeellä.

Ilmoita tilauksessasi

 • nimesi, asiakasnumerosi tai syntymäaikasi
 • tulkkauksen ajankohta (päivämäärä sekä alkamis- ja päättymisaika)
 • tulkkauspaikka, katuosoite ja kunta
 • aika ja paikka, jossa tapaat tulkin
 • tilanne ja tulkkauksen tarve (esim. kokous tai lääkärissä käynti).

Kerro lisäksi tarvittaessa

 • onko tulkkaustilanteessa läsnä muita tulkkauspalvelun käyttäjiä
 • missä roolissa itse olet (esim. esiinnytkö)
 • käytetäänkö tulkkaustilanteessa puhuttua vierasta kieltä (esim. englanti)
 • mistä tulkki voi saada tulkkaukseen liittyvää aineistoa.

Tilaa tulkki Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta.

Tilauksen muuttaminen tai peruuttaminen

Ilmoita heti Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen, jos tilaukseesi tulee muutoksia. Esimerkiksi kellonajan, päivämäärän, tulkkauksen aiheen tai tapaamispaikan muuttumisesta pitää ilmoittaa.

Peruuta tilaus, jos et tarvitsekaan tulkkausta. Tällöin tulkki voidaan välittää toiselle asiakkaalle.

Peruuttamattomat tunnit vähennetään tulkkaustunneistasi.

Jos joku toinen tilaa tulkin puolestasi

Jos et pysty tilaamaan tulkkia itse, toinen henkilö voi tehdä sen puolestasi. Esimerkiksi avustaja, kotipalveluhenkilö tai työnantaja voi tilata sinulle tulkin.

Ennen kuin toinen henkilö voi tehdä tilauksen puolestasi, hän tarvitsee sinulta valtuutuksen. Valtuutus tehdään kirjallisesti valtakirjalla tai suullisesti. Suullisesti valtuutuksen voi kuitenkin tehdä vain yhteen tilaukseen kerrallaan. 

Voit tehdä tilauksen myös tulkin välityksellä (ns. tulkattu puhelu).

Jos tilaukseen ei löydy tulkkia

Tulkkia etsitään niin pitkään kuin se on mahdollista. Tulkkaustilauksen ajankohta ja sisältö vaikuttavat siihen, kuinka pitkään tulkkia voidaan etsiä. Tarvittaessa sinulta kysytään erikseen, mihin mennessä tarvitset tiedon tulkin löytymisestä.

Yleisötulkkaus

Jos tapahtumaan tarvitaan yleisötulkkausta, tapahtuman yhteyshenkilö voi tilata tulkit. Yhteyshenkilön pitää toimittaa Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen saamansa valtuutukset tulkkauspalveluun oikeutetuilta asiakkailta.

Yhteyshenkilö ilmoittaa tilauksessaan:

 • tulkkauksen lajin (esim. viittomakielen tai viitotun puheen tulkkaus vai kirjoitustulkkaus)
 • tulkkauksen ajankohdat (päivät ja kellonajat)
 • arvion, kuinka monta tulkkia tarvitaan
 • tapahtuman sisällön (ohjelma, kurssiohjelma tms.)
 • ehdotuksen tilaisuuden tulkkausjärjestelyistä.

Tilauksiin liittyvät viestit

Saat tilauksiisi liittyviä viestejä tilauksen käsittelyn eri vaiheissa. Ilmoitat asiakastietolomakkeella, mihin viestit lähetetään (esim. tekstiviesti, sähköposti). Jos olet ilmoittanut viestien vastaanottajaksi toisen henkilön kuin itsesi, viestit lähetetään hänelle.

Vastaanottoviesti
Saat viestin, kun tilauksesi on vastaanotettu. Viesti pyritään lähettämään sinulle mahdollisimman pian.

Vahvistusviesti
Saat vahvistusviestin heti, kun tilaukseesi on välitetty tulkki.

Tulkin nimen ilmoittaminen
Tulkin nimi lähetetään sinulle tiedoksi tilausta edeltävänä päivänä klo 16.

Jos tilaukseen ei löydy tulkkia
Tulkkia etsitään niin pitkään kuin se on mahdollista. Jos tilaukseen ei löydy tulkkia, saat siitä viestin.

Viesti peruutuksen vastaanotosta
Jos joudut peruuttamaan tilauksesi, saat viestin, kun peruutus on vastaanotettu.

Lue lisää