Vanhempainpäivärahat muissa elämäntilanteissa

Päivärahan määräytyminen muuttuu 1.1.2020

Jos alat saada vanhempainpäivärahaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, päiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Lue lisää: Määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020

Päivärahan määräytyminen 31.12.2019 asti

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla. Vanhempainpäivärahat lasketaan yleensä edellisenä vuonna verotuksessa vahvistettujen työtulojen perusteella. Jos sinulla ei ole työtuloja, saat vanhempainpäivärahaa vähimmäismääräisenä. Päiväraha voidaan laskea myös edeltävän työttömyysetuuden, opintotuen tai kuntoutusrahan perusteella, jos päiväraha näin laskettuna on suurempi kuin työtulojen perusteella laskettu päiväraha.

Työttömälle

  • Jos olet saanut vanhempainpäivärahakautta edeltäneiden 4 kuukauden aikana työttömyysetuutta vähintään yhden päivän ajan, päivärahasi on yleensä 86 % maksetun etuuden määrästä.
  • Jos olet saanut soviteltua työttömyysetuutta, jonka määrässä on huomioitu saamasi palkka, vanhempainpäiväraha lasketaan täyden työttömyysetuuden määrästä.
  • Jos olet saanut työmarkkinatukea, jonka määrää on vähentänyt joku muu saamasi etuus (esim. kotihoidon tuki) tai jonka määrään ovat vaikuttaneet omat pääomatulosi, vanhempainpäiväraha lasketaan maksetun työttömyyspäivärahan määrän mukaan.

Työttömyysetuuden määrässä ei oteta huomioon ylläpitokorvausta, ansiopäivärahan korotettua ansio-osaa ja muutosturvan ansio-osaa, peruspäivärahan korotusosaa ja muutosturvalisää eikä työmarkkinatuen korotusosaa. Lapsikorotus sen sijaan huomioidaan. Jos työttömyysetuutta maksetaan alennettuna aktiivimallin vuoksi, ei alennusta oteta huomioon työttömyysetuuden määrässä.

Jos sinulla on ollut työtuloa työttömyyttäsi edeltävältä ajalta, voit esittää ne vanhempainpäivärahasi määrän laskemista varten. Jos työnantaja ei voi ilmoittaa palkkatietoja Kelaan, voit itse toimittaa palkkatodistuksesi. Voit esittää saamasi palkan enintään yhteensä 6 kuukauden ajalta päivärahan alkamisvuodelta ja sitä edeltäneeltä kalenterivuodelta.

Kuntoutujalle

Jos olet saanut vanhempainpäivärahan alkamista edeltävien 6 kuukauden aikana kuntoutusrahaa vähintään yhden päivän ajan, vanhempainpäivärahasi on vähintään samansuuruinen kuin kuntoutusraha ilman korotuksia.

Opiskelijalle

Opiskelijalle vanhempainpäiväraha voidaan laskea joko työtulojen tai opintorahan perusteella sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Jos vanhempainpäiväraha maksetaan työtulojen perusteella, tarkastellaan tällöin verotuksessa vahvistettuja työtuloja (vuonna 2016 vuoden 2014 tulot) tai vaihtoehtoisesti edellisten 6 kuukauden tuloja, jos opiskelija on työskennellyt säännöllisesti opintojen ohessa ja tulot ovat 20 % suuremmat kuin verotusvuonna vahvistetut tulot.

Jos sinulla ei ole työtuloja, maksetaan päiväraha opintorahan perusteella. Saat vanhempainpäivärahaa kuitenkin vähintään vähimmäismääräisenä. Voit laskea päivärahasi määrän laskurilla.

Jos äitiys- tai vanhempainvapaan aikana opiskelet ja nostat opintorahaa, saat aina vähimmäispäivärahan huolimatta siitä, minkä perusteen mukaan vanhempainpäivärahasi olisi laskettu.

Jos olet saanut useita etuuksia

Jos olet saanut useampaa edellä mainituista etuuksista, päivärahasi määräytyy sen etuuden mukaan, jota sait viimeksi ennen vanhempainpäivärahakauden alkamista.

Varusmiehelle ja siviilipalveluksessa olevalle

Varusmies, kertausharjoituksissa oleva sekä siviilipalveluksessa oleva voi jäädä isyysvapaalle ja saada Kelasta isyysrahaa. Saat isyysrahaa vähimmäismääräisenä.

Isyysrahan saaminen edellyttää, että osallistut lapsen hoitoon. Sinun tulee siis olla isyysvapaalla tai muulla lomalla palveluksesta. Selvitä puolustusvoimilta tai siviilipalveluksesta, kuinka pitkän isyysvapaan voit saada.

Lue lisää