Vanhempainpäiväraha työntekijälle

Päivärahan määräytyminen muuttuu 1.1.2020

Jos alat saada vanhempainpäivärahaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, päiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Lue lisää: Määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020

Päivärahan määräytyminen 31.12.2019 asti

Kun olet työssä, vanhempainpäivärahasi määräytyy yleensä edellisenä vuonna verotuksessa vahvistettujen työtulojen perusteella (esim. vuonna 2016 vuoden 2014 tulot), ei siis tämänhetkisten työtulojen mukaan.

Päivärahaa laskettaessa työtulosta vähennetään tulon hankkimisesta aiheutuneet kustannukset, kuten

  • asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset
  • ay- ja työttömyyskassan jäsenmaksut
  • työntekijän työeläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaava vähennys
  • tulonhankkimisvähennys ja muut mahdolliset tulonhankkimiskulut.

Päiväraha ei ole yhtä suuri kuin palkkasi. Vanhempainpäiväraha on suuruudeltaan yleensä noin 70 % tuloistasi. Prosenttiosuus riippuu kuitenkin tulojesi märästä. Lisäksi päivärahoihin maksetaan korotuksia.

Jos tulosi ovat kasvaneet vähintään 20 %

Jos tulosi ovat kasvaneet vähintään 20 %, vanhempainpäivärahasi voidaan laskea päivärahakautta edeltävien 6 kuukauden työtulojen mukaan. Tällöin tulojen on pitänyt kasvaa vähintään 20 % verotuksessa vahvistettuihin, palkkakertoimella korotettuihin työtuloihin verrattuna, joista on vähennetty tulon hankkimisesta aiheutuneet kustannukset.

Näet asiointipalvelusta, paljonko tulojesi tulee olla, jotta päiväraha voidaan myöntää 6 kuukauden tulojen perusteella. Tieto näkyy päivärahahakemuksessa.

6 kuukauden tuloiksi lasketaan jatkuvat ja säännölliset tulot. Vuositulo lasketaan kertomalla 6 kuukauden palkkatulo luontoisetuineen kahdella. Jatkuvia tuloja ovat palkan lisäksi mm. vuosittain maksettavat korvaukset esim. lomarahat.  Jatkuviin tuloihin ei lasketa mukaan kertaluontoisia tai satunnaisesti maksettavia korvauksia.

Työnantajasi voi ilmoittaa 6 kuukauden tulosi työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella Y 17 Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta. Voit itse selvittää hakemuksessasi työmatkakustannukset ja ay- tai työttömyyskassan jäsenmaksut.

Lyhyet työsuhteet tai tulojen vaihtelut

Työtulosi voidaan arvioida myös 6 kuukautta lyhyemmältä ajalta, jos sinulla on ollut tuloja ammatinvaihtumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi vain osalta 6 kuukauden aikaa. Jos sinulla ei ole ollut tuloja koko edeltävältä 6 kuukauden ajalta sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi, voi tulot esittää niiltä ajanjaksoilta, joina olet työskennellyt. Työtulot voi esittää kuitenkin vain päivärahakauden alkamisvuodelta ja sitä edeltäneeltä kalenterivuodelta yhteensä enintään 6 kuukauden ajalta.

Jos olet viimeisen vuoden aikana työskennellyt lyhyissä työsuhteissa ja ollut niiden välissä työttömänä työnhakijana, voidaan vanhempainpäivärahasi laskea myös lyhyissä työsuhteissa ansaittujen vähintään kuukauden tulojen perusteella. Päivärahasi voidaan laskea vähintään kuukauden työtulojen perusteella, jos olet aloittanut uuden työn tai palannut juuri työhösi niin, että työsi olisi jatkunut vähintään 6 kuukautta, ellei uusi päivärahakausi olisi alkanut.

Päiväraha lyhyiden työsuhteiden tulojen perusteella

Maritan äitiysraha alkaa 1.7.2016. Hän voisi päivärahaa varten esittää 6 kk:n tulonsa ajanjaksolta 1.1.–30.6. Koska hän on ollut työttömänä työnhakijana 1.4.–30.6, työttömyysaikaa ei huomioida ja 6 kk:n aikaa jatketaan ajalle, jona hän on ollut työssä. Marita on työskennellyt 1.10.–31.12.2015 sekä 1.1.–31.3.2016. Päiväraha lasketaan ajalta 1.10.2015–31.3.2016 ansaittujen tulojen perusteella (6 kk:n tulot, jotka kerrotaan kahdella). Jos Marita olisi työskennellyt vain 1.10.–31.12.2015, hänen päivärahansa laskettaisiin näiden 3 kuukauden ajalta ja 3 kk:n tulot kerrottaisiin kahdella.

Tulojen esittämisajan pidentäminen

Merjan äitiysvapaa alkaa 2.8.2016. Hän on ollut työttömänä työnhakijana viimeisen vuoden ajan (1.7.2015–1.8.2016). Hän voi esittää Kelalle tulot ajalta 1.1.2015–30.6.2015, jos hän tuona aikana on ollut töissä. Vuoden 2014 puolella saatuja tuloja hän ei voi enää esittää.