Vanhempainpäivärahat yrittäjälle

Päivärahan määräytyminen muuttuu 1.1.2020

Jos alat saada vanhempainpäivärahaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, päiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Lue lisää: Määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020

Päivärahan määräytyminen 31.12.2019 asti

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla.

Yrittäjän vanhempainpäiväraha määräytyy verotuksessa todetun työtulon tai yrittäjän viimeaikaisten työtulojen mukaan.

Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä ja sinulla on jo verovuonna ollut yrittäjien eläkevakuutus (YEL) tai maatalousyrittäjien eläkevakuutus (MYEL), vanhempainpäivärahasi määräytyvät vakuutuksesi työtulon mukaan. Vuonna 2017 alkavissa päivärahoissa perusteena on vuoden 2015 YEL-tai MYEL-työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella.

Eläkelaitos vahvistaa yrittäjälle vuotuisen työtulon. Vakuutuksen työtulot eivät ole omia, yritystoiminnasta saamiasi palkka- tai ansiotuloja. Yrityksestäsi nostamasi palkka ei vaikuta vanhempainpäivärahojesi määrään, silloin kun päivärahaa maksetaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen mukaan. Jos olet yrittäjätoiminnan ohessa ollut verovuonna myös palkkatyössä yrityksesi ulkopuolella, verotuksessa todetussa työtulossa huomioidaan YEL- tai MYEL-työtulon lisäksi myös palkkatulo.

Et ole YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä

Jos et ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta, vanhempainpäivärahasi maksetaan niiden tulojen mukaan, jotka olet ilmoittanut verottajalle (esim. ansiotulon ja palkan perusteella). Työtuloa korotetaan yhden vuoden palkkakertoimella. Jos sinulla ei ole työtuloja tai palkkatuloja, saat vanhempainpäivärahan vähimmäismääräisenä.

Sivutoiminen yrittäjä

Jos olet ns. sivutoiminen yrittäjä eli toimit yrittäjänä ja olet samaan aikaan palkkatyössä toisella työnantajalla, päivärahaa laskettaessa huomioidaan sekä palkkatulo että YEL- ja MYEL -vakuutuksen työtulo.

Jos tulosi ovat kasvaneet vähintään 20 %

Voit pyytää Kelaa laskemaan päivärahan myös päivärahakautta edeltävien 6 kuukauden YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella, jos työtulo vuosituloksi muutettuna on 20 % suurempi kuin verotuksessa todettu työtulo. Tällöin Kela laskee työtulot 6 kuukauden ajalta välittömästi ennen vanhempainpäivärahakauden alkamista ja kertoo ne kahdella vuosituloksi.

Jos sinulla on pakollinen tai vapaaehtoinen YEL- tai MYEL-vakuutus, Kela laskee päivärahasi YEL- tai MYEL-vakuutuksesi mukaisista työtuloista. Tällöin et voi itse valita, esitätkö 6 kuukauden tuloiksesi eläkevakuutuksen työtulon vai omasta yritystoiminnasta saamasi ansio- ja palkkatulot, vaan päivärahan perusteena olevana tulona käytetään ainoastaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtuloa.

Vakuutetun yrittäjän ei tarvitse esittää Kelalle selvitystä YEL- tai MYEL -työtulosta, sillä Kela saa tiedon yrittäjien YEL- tai MYEL -työtulosta suoraan eläkelaitoksista.

Jos et ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta, työtuloksesi huomioidaan omasta yritystoiminnasta saamasi ansiotulot edelliseltä kokonaiselta tilikaudelta (eli palkkatulo ja yritystoiminnan ansiotulo-osuus). Oy-muotoisessa yrityksessä työskentelevän yrittäjän työtuloksi katsotaan kuitenkin vain palkkatulo, ei esimerkiksi osinkotuloja.

Vanhempainpäivärahat apurahansaajalle

Jos saat apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan ja sinulla on apurahaan perustuva MYEL-vakuutus Melasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasi lasketaan MYEL-vakuutuksen työtulon mukaan.

Jos et ole vakuuttamisvelvollinen, päivärahasi perusteena on verotettava apuraha. Jos apurahasi ei ole verotettava (esim. alhaisen määrän takia), sitä ei käytetä päivärahan perusteena.

Lue lisää