Vanhempainpäivärahat yrittäjälle

Vanhempainpäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

YEL- tai MYEL-työtulo

Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo.

Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.
Jos YEL- tai MYEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

Esimerkki

Liisan oikeus äitiysrahaan alkaa 15.2.2020. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2019. YEL-työtulon määrä on 20 000 e/vuosi.

Vuosituloon lasketaan YEL-työtulo.

Äitiysrahan määrä on n. 46 e/arkipäivä.*

Äitiysrahan määrä on n. 60 e/arkipäivä* 56 ensimmäistä päivää.

*) Arvio.

Sivutoiminen yrittäjä

Jos olet ns. sivutoiminen yrittäjä eli toimit yrittäjänä ja olet samaan aikaan palkkatyössä toisella työnantajalla, vuosituloon otetaan huomioon sekä palkkatulo että YEL- ja MYEL -vakuutuksen työtulo.

Vanhempainpäivärahat apurahansaajalle

Jos saat apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan ja sinulla on apurahaan perustuva MYEL-vakuutus Melasta, vuositulosi lasketaan MYEL-vakuutuksen työtulon mukaan.

Jos et ole apurahastasi MYEL-vakuuttamisvelvollinen, apurahaasi ei lasketa mukaan vuosituloon.

Lue lisää