Päätös vanhempainpäivärahasta

Työnantaja saa kirjallisen päätöksen vanhempainpäivärahasta silloin, kun se on maksanut palkkaa äitiys- isyys- tai vanhempainvapaan ajalta ja hakenut päivärahaa itselleen palkallisen äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta. Päätös on sisällöltään yhdenmukainen työntekijän päätöksen kanssa.
Päätöksestä käy ilmi mm. työntekijälle myönnetyn päivärahakauden pituus sekä työnantajalle maksettava päivärahan määrä ja maksupäivät.

Jos työnantaja on ilmoittanut palkanmaksutiedot jaksoissa, voidaan päätös antaa kerrallaan vain sille palkalliselle vanhempainvapaan ajalle, josta palkanmaksutiedot on ilmoitettu. Jatkosta annetaan uusi päätös, kun työnantaja on toimittanut lisää palkanmaksutietoja.

Työnantaja pääsee lukemaan saamaansa päätöksen myös verkkoasiointipalvelussa ja voi tätä kautta myös laittaa viestin, jos päätöksestä on kysyttävää tai huomaa siinä korjattavaa.  

Kun työnantaja maksaa palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen, ei työnantaja saa vanhempainpäivärahasta päätöstä, vaan voi pyytää työntekijää toimittamaan tiedon vanhempainpäivärahan määrästä erotuksen maksamista varten.