Vanhempainpäivärahan määräytyminen 31.12.2019 asti

Jos oikeutesi vanhempainpäivärahaan on alkanut ennen 31.12.2019 nämä ohjeet koskevat sinua.

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla.

Vanhempainpäivärahat lasketaan yleensä edellisenä vuonna verotuksessa vahvistettujen työtulojen perusteella. Jos sinulla ei ole työtuloja, saat vanhempainpäivärahaa vähimmäismääräisenä. Päiväraha voidaan laskea myös:

 • päivärahaa edeltäneen etuuden mukaan, jos olet opiskellut tai ollut kuntoutuksessa tai työttömänä ja jos päiväraha näin laskettuna on suurempi kuin työtulojen perusteella laskettu päiväraha.
 • samojen työtulojen perusteella kuin edellinen vanhempainpäiväraha, jos uuden lapsen laskettu aika on, ennen kuin edellinen lapsi täyttää 3 vuotta.
 • päivärahaa edeltävien 6 kuukauden työtulojen mukaan, jos tulosi ovat nousseet vähintään 20 % verotuksessa vahvistetuista tuloista.
 • saman lapsen perusteella maksettavat päivärahat lasketaan myös samojen tulojen mukaan siirtyessäsi päivärahalta toiselle, esimerkiksi äitiys- tai isyysrahalta vanhempainrahakaudelle.

Vanhempainpäivärahojen määrään vaikuttavat elämäntilanteesi ja saamasi tulot. Kaikissa vanhempainpäivärahoissa käytetään samaa laskukaavaa.

Vanhempainpäivärahoja maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Saat vähimmäispäivärahaa, jos sinulla ei ole ollut työtuloja.

 • Vähimmäispäiväraha vuonna 2019 on 27,86 euroa arkipäivältä.
 • Vuonna 2020 vähimmäispäiväraha in 28,94 euroa arkipäivältä.
Esimerkkejä työtulojen perusteella laskettavien vanhempainpäivärahojen määristä 2019
Vuosityötulot euroa / vuosi (bruttotulot, joista on tehty vähennykset) Vanhempainpäiväraha euroa / arkipäivä (ennen ennakonpidätystä)
0–11 943 27,86
15 000 35,00
17 500 40,83
20 000 46,67
30 000 70,00
40 000 90,19
50 000 104,53
60 000 116,99

Työtuloa ovat mm. palkkatulot, YEL- ja MYEL-tulot sekä elinkeinotoiminnan ansiotulot. Yleensä esim. osinkotuloa ei katsota työtuloksi.

Verotuksessa vahvistetut tulot näet Kelan asiointipalvelussa, kun täytät hakemusta.

Korotus äitiysrahaan

Äitiysrahaa maksetaan korotettuna ensimmäisiltä 56 arkipäivältä niin, että se on enintään 90 % työtuloista. Korotus koskee ainoastaan niitä, joiden vanhempainpäivärahat maksetaan työtulojen tai YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella.

Samasta lapsesta maksettavat päivärahat eri vanhempainvapaajaksoilla

Saman lapsen perusteella maksettavat päivärahat lasketaan myös samojen tulojen mukaan siirtyessäsi päivärahalta toiselle, esim. äitiys- tai isyysrahalta vanhempainrahakaudelle. Esimerkiksi kun isä pitää isyysrahaa useammassa jaksossa, jälkimmäisten isyysvapaajaksojen isyysraha lasketaan samojen tulojen perusteella kuin ensimmäinen isyysraha, vaikka isän tulot olisivat sen jälkeen laskeneet tai nousseet.

Seuraava lapsi ennen kuin edellinen on 3 vuotta

Jos saat seuraavan lapsen, ennen kuin edellinen on täyttänyt 3 vuotta, voit saada vanhempainpäivärahaa saman työtulon mukaan kuin edellisestä lapsesta. Ehtona on, että seuraavan lapsesi laskettu syntymäaika on ennen kuin edellinen lapsesi täyttää 3 vuotta. Jos edellinen päiväraha on laskettu etuuden eikä työtulon perusteella, laskutapaa ei voida käyttää.

Samoin adoptiovanhemmat voivat saada päivärahan edellisen mukaan, jos adoptiolapsi otetaan hoitoon, ennen kuin edellisen adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 3 vuotta.

Sääntöä voidaan käyttää aina, kun perheeseen syntyy uusi lapsi, ennen kuin edellinen on täyttänyt 3 vuotta. Esim. jos perheeseen syntyy esikoinen v. 2010, seuraava lapsi v. 2013 ja seuraava lapsi v. 2016, päiväraha voidaan laskea kaikista lapsista ensimmäisen lapsen päivärahan mukaan.

Kun edellisen vanhempainpäivärahan perusteena ollutta työtuloa käytetään myös uuden vanhempainpäivärahan perusteena, työtulo tarkistetaan päivärahaoikeuden alkamisvuoden ja edellisen vuoden palkkakertoimien suhteessa. Vaikka työtulo on molemmissa vanhempainpäivärahoissa sama, päivärahan määrä saattaa muuttua.

Sinun ei tarvitse vanhempainpäivärahaa hakiessasi ilmoittaa, että haluat sen edellisten tulojen perusteella. Tieto näkyy automaattisesti Kelassa, kun hakemustasi käsitellään.

Maksaminen

Äitiysraha ja erityisäitiysrahaa maksetaan jälkikäteen 25 arkipäivän maksuerissä. Äitiysrahan ensimmäinen maksuerä on kuitenkin 30 arkipäivää.

Vanhempainraha maksetaan jälkikäteen 25 arkipäivän maksuerissä. Vanhempainrahan viimeinen erä maksetaan kauden päätyttyä.

Isyysraha maksetaan jälkikäteen yhdeltä tai useammalta isyysvapaajaksolta kerrallaan.

Voit tarkistaa oman päivärahasi seuraavan maksupäivän Kelan asiointipalvelusta. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Vanhempainpäivärahojen laskukaavat

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla laskukaavalla työtuloistasi. Vanhempainpäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Työtuloihin perustuva vanhempainpäiväraha
Vuosityötulo euroa / vuosi Päivärahan laskentakaava euroa/arkipäivä
enintään 11 942 27,86 e
11 943 - 37 861                             0,7 x vuosityötulo : 300
37 862 - 58 252                           88,34 + 0,40 x (vuosityötulo - 37 861) : 300
yli 58 252 115,53 + 0,25 x (vuosityötulo - 58 252) : 300

 

Työtuloihin perustuva äitiysraha ensimmäisen 56 arkipäivän ajalta

Vuosityötulo euroa / vuosi Päivärahan laskentakaava euroa / arkipäivä
enintään 9 288 ei päivärahaa työtulojen perusteella
9 289 - 58 252                             0,9 x vuosityötulo : 300
yli 58 252 174,76 + 0,325 x (vuosityötulo - 58 252) : 300

Vanhempainpäiväraha työntekijälle 31.12.2019 saakka

Kun olet työssä, vanhempainpäivärahasi määräytyy yleensä edellisenä vuonna verotuksessa vahvistettujen työtulojen perusteella (esim. vuonna 2019 vuoden 2017 tulot), ei siis tämänhetkisten työtulojen mukaan.

Päivärahaa laskettaessa työtulosta vähennetään tulon hankkimisesta aiheutuneet kustannukset, kuten

 • asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset
 • ay- ja työttömyyskassan jäsenmaksut
 • työntekijän työeläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaava vähennys
 • tulonhankkimisvähennys ja muut mahdolliset tulonhankkimiskulut.

Jos tulosi ovat kasvaneet vähintään 20 %

Jos tulosi ovat kasvaneet vähintään 20 %, vanhempainpäivärahasi voidaan laskea päivärahakautta edeltävien 6 kuukauden työtulojen mukaan. Tällöin tulojen on pitänyt kasvaa vähintään 20 % verotuksessa vahvistettuihin, palkkakertoimella korotettuihin työtuloihin verrattuna, joista on vähennetty tulon hankkimisesta aiheutuneet kustannukset.

Näet asiointipalvelusta, paljonko tulojesi tulee olla, jotta päiväraha voidaan myöntää 6 kuukauden tulojen perusteella. Tieto näkyy päivärahahakemuksessa.

6 kuukauden tuloiksi lasketaan jatkuvat ja säännölliset tulot. Vuositulo lasketaan kertomalla 6 kuukauden palkkatulo luontoisetuineen kahdella. Jatkuvia tuloja ovat palkan lisäksi mm. vuosittain maksettavat korvaukset esim. lomarahat.  Jatkuviin tuloihin ei lasketa mukaan kertaluontoisia tai satunnaisesti maksettavia korvauksia.

Jos haet päivärahaa edeltävien 6 kuukauden tulojen mukaan, Kela tutkii 6 kuukauden tulotiedot tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät, Kela pyytää lisätiedot suoraan työnantajalta. Työnantaja voi myös ilmoittaa palkkatiedot työnantajien asiointipalvelussa tai lomakkeella (Y 17 Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta). Voit itse selvittää hakemuksessasi työmatkakustannukset ja ay- tai työttömyyskassan jäsenmaksut.

Huom. Jos pidät isyysvapaan osissa, voit esittää 6 kuukauden tulot vain koskien ensimmäistä isyysvapaajaksoa. Myöhempien saman lapsen perusteella pitämiesi jaksojen isyysraha lasketaan samojen tulojen perusteella kuin ensimmäinen isyysrahajakso, vaikka tulosi olisivat välissä muuttuneet.

Lyhyet työsuhteet tai tulojen vaihtelut

Työtulosi voidaan arvioida myös 6 kuukautta lyhyemmältä ajalta, jos sinulla on ollut tuloja ammatinvaihtumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi vain osalta 6 kuukauden aikaa. Jos sinulla ei ole ollut tuloja koko edeltävältä 6 kuukauden ajalta sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi, voi tulot esittää niiltä ajanjaksoilta, joina olet työskennellyt. Työtulot voi esittää kuitenkin vain päivärahakauden alkamisvuodelta ja sitä edeltäneeltä kalenterivuodelta yhteensä enintään 6 kuukauden ajalta.

Jos olet viimeisen vuoden aikana työskennellyt lyhyissä työsuhteissa ja ollut niiden välissä työttömänä työnhakijana, voidaan vanhempainpäivärahasi laskea myös lyhyissä työsuhteissa ansaittujen vähintään kuukauden tulojen perusteella. Päivärahasi voidaan laskea vähintään kuukauden työtulojen perusteella, jos olet aloittanut uuden työn tai palannut juuri työhösi niin, että työsi olisi jatkunut vähintään 6 kuukautta, ellei uusi päivärahakausi olisi alkanut.

Vanhempainpäiväraha yrittäjälle 31.12.2019 saakka

Yrittäjän vanhempainpäiväraha määräytyy verotuksessa todetun työtulon tai yrittäjän viimeaikaisten työtulojen mukaan.

Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä ja sinulla on jo verovuonna ollut yrittäjien eläkevakuutus (YEL) tai maatalousyrittäjien eläkevakuutus (MYEL), vanhempainpäivärahasi määräytyvät vakuutuksesi työtulon mukaan. Vuonna 2019 alkavissa päivärahoissa perusteena on vuoden 2016 YEL-tai MYEL-työtulo, joka on tarkistettu palkkakertoimella.

Yrityksestäsi nostamasi palkka ei vaikuta vanhempainpäivärahojesi määrään. Jos olet yrittäjätoiminnan ohessa ollut verovuonna myös palkkatyössä yrityksesi ulkopuolella, verotuksessa todetussa työtulossa huomioidaan YEL- tai MYEL-työtulon lisäksi myös palkkatulo.

Et ole YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä

Jos et ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta, vanhempainpäivärahasi maksetaan niiden tulojen mukaan, jotka olet ilmoittanut verottajalle (esim. ansiotulon ja palkan perusteella). Työtuloa korotetaan yhden vuoden palkkakertoimella. Jos sinulla ei ole työtuloja tai palkkatuloja, saat vanhempainpäivärahan vähimmäismääräisenä.

Sivutoiminen yrittäjä

Jos olet ns. sivutoiminen yrittäjä eli toimit yrittäjänä ja olet samaan aikaan palkkatyössä toisella työnantajalla, päivärahaa laskettaessa huomioidaan sekä palkkatulo että YEL- ja MYEL -vakuutuksen työtulo.

Jos tulosi ovat kasvaneet vähintään 20 %

Voit pyytää Kelaa laskemaan päivärahan myös päivärahakautta edeltävien 6 kuukauden YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella, jos työtulo vuosituloksi muutettuna on 20 % suurempi kuin verotuksessa todettu työtulo. Tällöin Kela laskee työtulot 6 kuukauden ajalta välittömästi ennen vanhempainpäivärahakauden alkamista ja kertoo ne kahdella vuosituloksi.

Jos sinulla on pakollinen tai vapaaehtoinen YEL- tai MYEL-vakuutus, Kela laskee päivärahasi YEL- tai MYEL-vakuutuksesi mukaisista työtuloista. Tällöin et voi itse valita, esitätkö 6 kuukauden tuloiksesi eläkevakuutuksen työtulon vai omasta yritystoiminnasta saamasi ansio- ja palkkatulot, vaan päivärahan perusteena olevana tulona käytetään ainoastaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtuloa.

Vakuutetun yrittäjän ei tarvitse esittää Kelalle selvitystä YEL- tai MYEL -työtulosta, sillä Kela saa tiedon yrittäjien YEL- tai MYEL -työtulosta suoraan eläkelaitoksista.

Jos et ole velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutusta, työtuloksesi huomioidaan omasta yritystoiminnasta saamasi ansiotulot edelliseltä kokonaiselta tilikaudelta (eli palkkatulo ja yritystoiminnan ansiotulo-osuus). Oy-muotoisessa yrityksessä työskentelevän yrittäjän työtuloksi katsotaan kuitenkin vain palkkatulo, ei esimerkiksi osinkotuloja.

Vanhempainpäivärahat apurahansaajalle 31.12.2019 asti

Jos saat apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan ja sinulla on apurahaan perustuva MYEL-vakuutus Melasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasi lasketaan MYEL-vakuutuksen työtulon mukaan.

Jos et ole vakuuttamisvelvollinen, päivärahasi perusteena on verotettava apuraha. Jos apurahasi ei ole verotettava (esim. alhaisen määrän takia), sitä ei käytetä päivärahan perusteena.

Vanhempainpäivärahat muissa elämäntilanteissa 31.12.2019 asti

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla. Vanhempainpäivärahat lasketaan yleensä edellisenä vuonna verotuksessa vahvistettujen työtulojen perusteella.

Jos sinulla ei ole työtuloja, saat vanhempainpäivärahaa vähimmäismääräisenä. Päiväraha voidaan laskea myös edeltävän työttömyysetuuden, opintotuen tai kuntoutusrahan perusteella, jos päiväraha näin laskettuna on suurempi kuin työtulojen perusteella laskettu päiväraha.

Työttömälle

 • Jos olet saanut vanhempainpäivärahakautta edeltäneiden 4 kuukauden aikana työttömyysetuutta vähintään yhden päivän ajan, päivärahasi on yleensä 86 % maksetun etuuden määrästä.
 • Jos olet saanut soviteltua työttömyysetuutta, jonka määrässä on huomioitu saamasi palkka, vanhempainpäiväraha lasketaan täyden työttömyysetuuden määrästä.
 • Jos olet saanut työmarkkinatukea, jonka määrää on vähentänyt joku muu saamasi etuus (esim. kotihoidon tuki) tai jonka määrään ovat vaikuttaneet omat pääomatulosi, vanhempainpäiväraha lasketaan maksetun työttömyyspäivärahan määrän mukaan.

Työttömyysetuuden määrässä ei oteta huomioon ylläpitokorvausta, ansiopäivärahan korotettua ansio-osaa ja muutosturvan ansio-osaa, peruspäivärahan korotusosaa ja muutosturvalisää eikä työmarkkinatuen korotusosaa. Lapsikorotus sen sijaan huomioidaan. Jos työttömyysetuutta maksetaan alennettuna aktiivimallin vuoksi, ei alennusta oteta huomioon työttömyysetuuden määrässä.

Jos sinulla on ollut työtuloa työttömyyttäsi edeltävältä ajalta, voit esittää ne vanhempainpäivärahasi määrän laskemista varten. Jos työnantaja ei voi ilmoittaa palkkatietoja Kelaan, voit itse toimittaa palkkatodistuksesi. Voit esittää saamasi palkan enintään yhteensä 6 kuukauden ajalta päivärahan alkamisvuodelta ja sitä edeltäneeltä kalenterivuodelta.

Kuntoutujalle

Jos olet saanut vanhempainpäivärahan alkamista edeltävien 6 kuukauden aikana kuntoutusrahaa vähintään yhden päivän ajan, vanhempainpäivärahasi on vähintään saman suuruinen kuin kuntoutusraha ilman korotuksia.

Opiskelijalle

Opiskelijalle vanhempainpäiväraha voidaan laskea joko työtulojen tai opintorahan perusteella sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Jos vanhempainpäiväraha maksetaan työtulojen perusteella, tarkastellaan tällöin verotuksessa vahvistettuja työtuloja (vuonna 2019 vuoden 2017 tulot) tai vaihtoehtoisesti edellisten 6 kuukauden tuloja, jos opiskelija on työskennellyt säännöllisesti opintojen ohessa ja tulot ovat 20 % suuremmat kuin verotusvuonna vahvistetut tulot.

Jos sinulla ei ole työtuloja, maksetaan päiväraha opintorahan perusteella. Saat vanhempainpäivärahaa kuitenkin vähintään vähimmäismääräisenä. Voit laskea päivärahasi määrän laskurilla.

Jos äitiys- tai vanhempainvapaan aikana opiskelet ja nostat opintorahaa, saat aina vähimmäispäivärahan huolimatta siitä, minkä perusteen mukaan vanhempainpäivärahasi olisi laskettu.

Jos olet saanut useita etuuksia

Jos olet saanut useampaa edellä mainituista etuuksista, päivärahasi määräytyy sen etuuden mukaan, jota sait viimeksi ennen vanhempainpäivärahakauden alkamista.

Varusmiehelle ja siviilipalveluksessa olevalle

Varusmies, kertausharjoituksissa oleva sekä siviilipalveluksessa oleva voi jäädä isyysvapaalle ja saada Kelasta isyysrahaa. Saat isyysrahaa vähimmäismääräisenä.

Isyysrahan saaminen edellyttää, että osallistut lapsen hoitoon. Sinun tulee siis olla isyysvapaalla tai muulla lomalla palveluksesta. Selvitä puolustusvoimilta tai siviilipalveluksesta, kuinka pitkän isyysvapaan voit saada.