Vanliga frågor om nödmeddelande på teckenspråk | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om försöket Nödmeddelande på teckenspråk

Kolla svar på vanliga frågor om försöket.

Nödmeddelandet kan göras endast på finskt teckenspråk.
Tjänsten betjänar endast på vardagar eftersom det är fråga om ett försök som sköts som en del av de befintliga tjänsterna vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Om försöket leder till goda resultat kan tjänsten möjligtvis utvidgas så att den kan nås dygnet runt.
Informera tolken om att det är fråga om en nödsituation. Då kontaktar tolken nödnumret. Ange ditt telefonnummer så att det går att utreda var du befinner dig. Berätta också kort vad som har hänt. Sedan är det viktigt att tydligt besvara de frågor som den jourhavande vid nödcentralen ställer.
Nödmeddelandet kan göras av vem som helst som kommunicerar på finskt teckenspråk. Den som gör nödmeddelandet behöver inte vara kund hos tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning.
Tolkarna har fått utbildning i hur de ska samarbeta med jourhavande vid nödcentraler.
FPA spelar in de samtal som förs mellan personer som behöver hjälp och tolkar, och arkiverar sedan inspelningarna i sitt register. Registret uppfyller statsförvaltningens bestämmelser om förvaring av sekretessbelagda uppgifter och material. Nödcentralsverket spelar in samtalen mellan jourhavande och tolkar, på samma sätt som också andra samtal som inkommer till nödnumret 112 spelas in (17 § 1 mom. 2 punkten i lagen om nödcentralsverksamhet).
När du startar appen för första gången ska du mata in ditt telefonnummer och välja det språk som du vill använda appen på (finska, svenska eller engelska). Du får alla egenskaperna i bruk genom att ge ditt tillstånd när appen ber om det. De tillstånd som appen ber om varierar beroende på telefonens operativsystem. Läs mer om användningen av appen (112.fi).
När du i en nödsituation ringer till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning via 112 Suomi-appen, sparas telefonens positionsdata i appens molntjänst. Du måste ändå med hjälp av tolken ge ditt telefonnummer till nödcentralen så att den jourhavande vid nödcentralen kan kontrollera i molntjänsten var din telefon finns.
Nödmeddelandet på teckenspråk kan också göras med en dator eller pekplatta. Länkar till distanstolkningstjänsten finns även på adressen 112.fi och fpa.fi. Personer som inte kan producera tal kan också skicka ett nödtextmeddelande. Läs mer om nödtextmeddelandet (112.fi).
Senast ändrad 11.6.2021

Vad tycker du om sidan?