Vastuullisuus

Vastuullisuus näkyy vahvasti Kelan strategiassa. Kelan toiminnassa keskeistä on erityisesti sosiaalisesti kestävän kehityksen vahvistaminen. Kela edistää kestävää kehitystä huolehtimalla asiakkaidensa, henkilöstönsä ja ympäristön hyvinvoinnista sekä myös taloudellisesta kestävyydestä.

Kelassa on oma kestävän kehityksen ohjelma. Siinä on linjattu periaatteet ja koottu toimintatavat, joilla Kela edistää kestävää kehitystä organisaatiossaan ja tehtävissään. Ekologista näkökulmaa on lisäksi syvennetty erillisellä ympäristöohjelmalla.

Kela on mukana kansallisessa kestävän kehityksen yhteistyössä ja jäsen Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa. Toimikunnan tehtävänä on muun muassa edistää ja seurata Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toteutumista osana YK:n asettamia maailmanlaajuisia tavoitteita.

Kela on ottanut osaa Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ja julkaissut kaksi kestävän kehityksen sitoumusta. Ensimmäinen sitoumus liittyy asiointitapojen kehittämiseen ja sen myötä kahteen teemaan:

  1. Kela on asiakkaiden saavutettavissa helposti ja yhdenvertaisesti.
  2. Kela vähentää paperin kulutuksesta, paperijätteestä ja postituksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

Sitoumuksen toteutumisesta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa. Sitoumukselle asetettujen mittareiden valossa Kela on onnistunut sitoumuksen toimeenpanossa.

Toisen kestävän kehityksen sitoumuksensa Kela on tehnyt keväällä 2017 yhteistyössä Finanssiala ry:n, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa. Sitoumus liittyy lääkärinlausuntojen ja todistusten digitalisointiin, jonka myötä pienennetään toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä, lisätään asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja parannetaan tehokkuutta. Sitoumuksen toteutumisesta tullaan raportoimaan vuosittain.

Lisäksi Kela arvioi kestävän kehityksen edistymistä myös muilla mittareilla. Yksi mittari on hiilijalanjälki, joka lasketaan vuosittain. Muita mittareita ovat muun muassa verkkoasioinnin kasvu ja henkilöstön arvioinnit vastuullisuuden eri osa-alueiden toteutumisesta.

Kela on myös vastuullisuusverkosto FiBSin jäsen ja allekirjoittanut monimuotoisuussitoumuksen. Monimuotoisuussitoumuksessa Kela lupaa kehittää monimuotoisuuden johtamista ja palvelukäytäntöjään.

Vastuullisuustapahtumat

Kela osallistuu vuosittain erilaisiin vastuullisuustapahtumiin. Yksi keskeinen kansainvälinen tapahtuma on Euroopan kestävän kehityksen viikko. Se on Euroopan kestävän kehityksen verkoston (European Sustainable Development Network, ESDN) aloitteesta lanseerattu teemaviikko, jonka tavoitteena on aloittaa ja tehdä näkyväksi kestävän kehityksen erilaisia hankkeita ja projekteja ympäri Eurooppaa.

Kela osallistui eurooppalaiseen teemaviikkoon myös vuonna 2018. Teemaviikoilla on käsitelty muun muassa hiilijalanjäljen vähentämistä ja sosiaalisen kestävyyden edistämistä. Lisäksi Kela on ottanut omassa toiminnassaan osaa valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon ja järjestänyt myös muita kestävää kehitystä tukevia tempauksia.  

European sustainable week

Lue lisää