Vastuullisuus

Vastuullisuus näkyy vahvasti Kelan strategiassa. Vastuullinen toiminta edistää kestävää kehitystä, ja Kelassa keskeistä on erityisesti sosiaalisesti kestävä kehitys. Kela edistää kestävää kehitystä huolehtimalla asiakkaidensa, henkilöstönsä ja ympäristön hyvinvoinnista sekä toimintansa taloudellisesta kestävyydestä.

Kestävän kehityksen edistymistä Kelan toiminnassa arvioidaan erilaisilla mittareilla. Yksi mittareista on hiilijalanjälki, joka lasketaan vuosittain. Muita mittareita ovat muun muassa verkkoasioinnin kasvu ja henkilöstön arvioinnit vastuullisuuden eri osa-alueiden toteutumisesta.

Lisäksi Kela on mukana kansallisessa kestävän kehityksen yhteistyössä ja jäsen Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa. Toimikunnan tehtävänä on muun muassa edistää ja seurata Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toteutumista, joka kytkeytyy YK:n asettamiin maailmanlaajuisiin tavoitteisiin. Kela on julkaissut myös kaksi omaa kestävän kehityksen sitoumusta osana Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta.

Kela on myös vastuullisuusverkosto FiBSin jäsen ja allekirjoittanut monimuotoisuussitoumuksen. Monimuotoisuussitoumuksessa Kela lupaa kehittää monimuotoisuuden johtamista ja palvelukäytäntöjään.

Vastuullisuustapahtumat

Kela osallistuu vuosittain erilaisiin vastuullisuustapahtumiin. Yksi keskeinen kansainvälinen tapahtuma on Euroopan kestävän kehityksen viikko. Kestävän kehityksen teemaviikoilla on käsitelty muun muassa eriarvoisuuden vähentämistä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lisäksi Kela on ottanut osaa valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon ja järjestänyt muita kestävää kehitystä tukevia tempauksia.  

Kelan vastuullisuustyöstä on kerrottu tarkemmin erillisessä vastuullisuusraportissa.

European sustainable week 30 may- 5 june

Lue lisää