Kelan Tutkimusblogi: lapsiköyhyyttä olisi voitu hillitä korona-aikana näillä toimilla

Koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä taloudellisia seurauksia useille suomalaisille lapsiperheille. Kelan tutkijat kertovat Tutkimusblogin julkaisussa, millä toimilla lapsiköyhyyttä oltaisiin voitu hillitä.

Euroopassa on reagoitu pandemiaan merkittävillä sosiaaliturvan korotuksilla. Suomessa ollaan nähty pieniä työttömyysturvan muutoksia ja uusia tilapäisiä etuuksia, mutta ainoastaan toimeentulotukea ollaan korotettu.

Tutkijat simuloivat neljä lapsiperheille kohdistuvaa sosiaaliturvan muutosta. Näitä olivat lapsilisän korotus, lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen korotus, työttömyyspäivärahojen lapsikorotusten korotukset sekä kotihoidon tuen hoitolisän tulorajan korotus.

Tutkijat havaitsivat muun muassa, että kustannustehokkain keino hillitä lapsiköyhyyttä olisi ollut lapsikorotuksen korotus työttömyysturvassa. Yksinhuoltajakotitalouksiin kohdistettujen toimien havaittiin olevan tehokkaita yksinhuoltajakotitalouksien lapsiköyhyyden vähentämisessä. Nämä keinot eivät olleet puolestaan tehokkaita yleisen lapsiköyhyyden torjumisessa.

– Politiikkatoimien kohdistumiseen ja hintalappuun vaikuttaa siis se, halutaanko tukea kaikkia kotitalouksia, työttömäksi jääneitä, lapsiperheitä vai yksinhuoltajakotitalouksia, kirjoittajat toteavat.

Markus Latva-Hirvelän, Tapio Räsäsen ja Miska Simanaisen blogikirjoitus löytyy osoitteesta https://tutkimusblogi.kela.fi.