Nintedanibista peruskorvaus 1.2.2022 alkaen interstitiaalisten keuhkosairauksien hoidossa korvausoikeudella 356

Lääkeaine: Nintedanibi
Lääkevalmiste: Ofev
Sairaus: Fibrotisoivat keuhkosairaudet

Mikä muuttuu

Ofev-lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella

  • 356. Nintedanibi ja pirfenidoni.

Tällä hetkellä nintedanibi on korvattava idiopaattisen keuhkofibroosin hoidossa. Nintedanibin peruskorvausoikeus voidaan myöntää 1.2.2022 alkaen myös muita kroonisia, eteneviä fibrotisoivia interstitiaalisia keuhkosairauksia sairastaville.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää