Äitiyspakkauksen tuotteiden hankinta

Äitiyspakkauksen sisältö vaihtuu vuosittain. Pakkaukseen sisällytettävät tuotteet valitaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisesti julkisen tarjouskilpailun perusteella. Kilpailutuksessa käytetään avointa hankintamenettelyä, joten kaikki äitiyspakkaukseen tuotteitaan haluavat yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuun.

Kilpailutus järjestetään vuosittain syksyllä reilu vuosi ennen pakkauksen jakelun aloittamista. Esimerkiksi vuoden 2021 äitiyspakkauksen kilpailutus käynnistyi syksyllä 2019.

Tarjouskilpailuun osallistuminen

Kela julkaisee hankintailmoituksen sähköisessä HILMA-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Ilmoituksessa on linkki sähköiseen Hanki-palveluun, josta löytyvät tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyynnössä kerrotaan muun muassa se, mitä tuotteita pakkaukseen hankitaan, millaiset ovat niiden valinta- ja vertailuperusteet sekä mitä soveltuvuusvaatimuksia tarjoajille on asetettu.

Yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuun jättämällä Kelalle tarjouksen Hanki-palvelussa. Tarjous on jätettävä Kelan ilmoittamassa määräajassa. Sähköisesti jätettävän tarjouksen ohella tarjoajien täytyy toimittaa tarjoamistaan tuotteista mallikappaleet Kelan Pitäjänmäen toimitaloon. Niiden perusteella arvioidaan tuotteiden laatua.

Tuotteiden valinta

Kelan äitiysavustusraatiin kuuluu edustajat Kelasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta sekä Vantaan kaupungin neuvolasta. Raati arvioi kilpailutuksen kautta saadut tuotteet ja valmistelee ehdotuksen pakkaukseen valittavista tuotteista. Tuotteet muun muassa pestään ja niitä testataan muutenkin käytännössä.

Äitiyspakkaukseen valittavien tuotteiden kustannukset voivat olla yhteensä enintään 170 euroa (alv 0 %). Äitiyspakkaukseen valitaan tuotteita, jotka ovat äidin ja lapsen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta tärkeimpiä.

Tuotteet valitaan tuotekohtaisesti (positiot) joko halvimman hinnan tai kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellinen edullisuus tarkoittaa sitä, että hinnan ohella huomioidaan myös laatu. Viime vuosina Kela on kiinnittänyt erityistä huomiota tuotteiden laatuun. Esimerkiksi vuoden 2021 pakkauksessa laadun painoarvo on 70 prosenttia ja hinnan painoarvo 30 prosenttia.

Kela tekee tuotteiden valinnasta kirjallisen hankintapäätöksen, joka lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille.

Tuotteiden toimittaminen pakkaukseen

Kela tekee kirjalliset hankintasopimukset niiden toimittajien kanssa, joiden tuotteita on valittu äitiyspakkaukseen. Tuotteiden tilaamisesta ja pakkaamisesta sekä äitiyspakkauksen postittamisesta asiakkaille huolehtii ulkopuolinen yritys, jonka kanssa Kelalla on sopimus.

Lue lisää