Reseptimerkintä eli erillisselvitys apteekissa 1.5.2022 alkaen

Apteekkitiedote 2/2022

Kansallisen lääkityslistan ensimmäinen toteutuskokonaisuus otetaan käyttöön 1.5.2022. Tämä tuo muutoksia muun muassa reseptimerkinnällä eli erillisselvityksellä korvattavien lääkkeiden määräämiseen sekä niiden apteekista toimittamiseen.

Potilastietojärjestelmät ottavat Lääketietokannan uuden version ja rakenteisen erillisselvityksen käyttöön asteittain vuoden 2022 aikana. Lääketietokannan uudessa versiossa reseptimerkinnän perusteella korvattavilla valmisteilla on nelimerkkiset erillisselvityskoodit sekä niihin liittyvät erillisselvitystekstit. Käyttöönoton jälkeen lääkkeen määrääjän on reseptimerkinnän perusteella korvattavaa valmistetta määrätessään valittava reseptille jokin Lääketietokannan mukaisista erillisselvitysteksteistä tai vaihtoehto ’ei erillisselvitystä’. Lääkkeen määrääjä ei voi enää vapaasti kirjoittaa erillisselvitystekstiä. Jos erillisselvitykseen liittyy päivämäärä, on sen kirjaaminen pakollista.

Rakenteinen annostus, biologisen lääkkeen määrääminen ja rakenteinen erillisselvitys -koulutus pidettiin webinaarina 19.1.2022. Koulutus ja vastaukset koulutuksessa esitettyihin kysymyksiin löytyvät Kanta.fin terveydenhuollon koulutukset -sivustolta.

Miten apteekissa toimitaan 1.5.2022 alkaen?

Apteekeissa otetaan 1.5.2022 käyttöön Lääketietokannan uusi versio, jossa reseptimerkinnän perusteella korvattavilla valmisteilla on nelimerkkiset erillisselvityskoodit sekä niihin liittyvät erillisselvitystekstit.

Koska reseptit ovat voimassa pääsääntöisesti kaksi vuotta, apteekeissa käsitellään 1.5.2022 alkaen sekä Lääketietokannan vanhalla, että uudella versiolla laadittuja reseptejä. Näistä Lääketietokannan vanhan version mukaiset erillisselvitykset (reseptimerkinnät) vaativat apteekeissa toimenpiteitä:

  • Jos reseptissä on Lääketietokannan vanhan version mukainen reseptimerkintä, joka vastaa korvauksen antamiseen vaadittavaa reseptimerkintää (www.kela.fi/rec), apteekissa valitaan reseptiä toimitettaessa Lääketietokannan uuden version mukainen erillisselvitysteksti ja sen nelimerkkinen koodi.
  • Jos reseptillä on Lääketietokannan vanhan version mukainen reseptimerkinnän päivämäärätieto, tämä tieto kirjataan apteekissa päivämäärätiedolle tarkoitettuun kenttään siten kuin lääkkeen määrääjä on sen ilmoittanut.

Apteekkijärjestelmätoimittajat ohjeistavat omalta osaltaan järjestelmänsä käytöstä.

Perusvoiteille oma reseptimerkintä eli erillisselvitys

Perusvoiteiden korvaamisen edellytyksenä oleva ”pitkäaikainen ihotauti” -merkintä muuttuu reseptimerkinnäksi 1.5.2022 alkaen.

Jos perusvoidereseptissä on annostusohjeessa merkintä pitkäaikaisesta ihotaudista (ns. ”PIH”-merkintä), apteekissa valitaan reseptiä toimitettaessa Lääketietokannan mukainen erillisselvitysteksti ja sen nelimerkkinen koodi.

Siirtymäaika

Siirtymäajan päätyttyä eli 1.2.2025 alkaen apteekeissa käsitellään vain reseptejä, joissa on Lääketietokannan uuden version mukaisia erillisselvityksiä (reseptimerkintöjä). Tällöin apteekeissa ei enää tarvitse vaihtaa Lääketietokannan vanhan version mukaista erillisselvitystä Lääketietokannan uuden version mukaiseksi.

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä