Fimean määräys lääkkeiden toimittamisesta ja pandemian aikaiset dokumentoidut poikkeamat

Apteekkitiedote 6/2020

Fimean määräys lääkkeiden toimittamisesta (2/2016, kohta 12 Toiminta poikkeustilanteissa) mahdollistaa poikkeuksellisissa tilanteissa määräyksistä poikkeamisen potilaan välttämättömän lääkehoidon turvaamiseksi. Fimea on 18.3.2020 tiedottanut, että pandemia voidaan katsoa tällaiseksi tilanteeksi, ja ohjeistanut apteekkeja menettelytavoista.

Harkinta poikkeusmenettelyn käytöstä tehdään apteekissa. Poikkeamat dokumentoidaan apteekissa Fimean ohjeistamalla tavalla.

Kun apteekki on poikennut lääkkeiden toimittamismääräyksestä ja poikkeama on dokumentoitu Fimean ohjeistamalla tavalla, Kelalle ilmoitetaan lisätiedoissa merkintä ”Fimea”. Kela voi luovuttaa Fimealle tiedot ostoista, joissa poikkeusmenettelyä on käytetty.

Suorakorvauksen voi antaa, jos lääkkeen voi toimittaa Fimean ohjeistamalla poikkeusmenettelyllä ja lisätiedoissa on ilmoitettu Kelalle merkintä ”Fimea”. Näissäkin tilanteissa SV-ohjeiden mukaisten korvaamisen edellytysten on täytyttävä (lääke on korvattava; asiakkaalla on oikeus suorakorvaukseen; toimitetaan kerralla enintään sairausvakuutuslain mukainen lääkemäärä; noudatetaan toimitusvälejä, reseptimerkintöjä ja korvausoikeusnumeroita; jne.). Apteekissa hinnoitellaan eli Kelalle välitetään ostotiedoissa se valmiste ja ne pakkaukset, jotka asiakkaalle on todellisuudessa toimitettu.

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä