Kokeilu kuntoutuspalvelujen rekisteröitymismenettelystä käynnistyy

Kela käynnistää vuoden 2021 alussa kokeilun, jossa kahden kuntoutuspalvelun tuottajat valitaan rekisteröitymismenettelyllä. Kuntoutuspalvelun tuottaja voi rekisteröityä Oma väylä -kuntoutuksen tai aikuisten sydänkuntoutuskurssin toteuttajaksi, jos se täyttää Kelan asettamat ehdot ja hyväksyy Kelan määrittelemän hinnan.

Kela kokeilee ensi vuodesta alkaen uutta tapaa valita kuntoutuksen palveluntuottajat. Palveluntuottajat, jotka hyväksyvät Kelan ehdot, voivat rekisteröityä Oma väylä -kuntoutuksen tai sydänkurssien palveluntuottajaksi. Aiemmin Kela on kilpailuttanut kuntoutuspalvelujen tuottajat.

Rekisteröitymismenettelyn tavoitteena on joustavoittaa kuntoutuspalvelujen järjestämistä. Asiakkaille kokeilu tuo lisää vaihtoehtoja palveluntuottajan valintaan ja enemmän tietoja palvelujen toteuttamisesta. Palveluntuottajalle rekisteröitymismenettely tuo joustavuutta, kun mukaan voi lähteä itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset mahdollistavat palveluntuottajalle aiempaa pitkäjännitteisemmän toiminnan suunnittelun.  Pitkät asiakassuhteet ovat iso etu myös asiakkaalle.     

– Kokeilu kestää kaksi vuotta. Sen aikana arvioidaan tutkimuksen, seurannan ja palautteen perusteella, voidaanko menettely laajentaa koskemaan Kelan muita kuntoutuspalveluja, projektipäällikkö Juhani Rinne kertoo.

Palveluntuottajat voivat rekisteröityä Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottajaksi 4.1. 2021 alkaen.  Oma väylä -kuntoutus on uusi moniammatillinen palvelu 16–29-vuotiaalle nuorelle, jolla on lievä autismikirjon häiriö tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. Palvelu alkaa asiakkaille 1.4.2021.

Aikuisten sydänkuntoutuskurssien palveluntuottajaksi voi rekisteröityä 1.2.2021 alkaen. Palvelu alkaa asiakkaille 1.4.2021.

Palveluntuottajan valinta helpottuu

Rekisteröitymismenettelyn kokeilun yhteydessä Kelan palveluntuottajahaku uudistuu. Uuden hakutoiminnon tavoitteena on, että asiakas saa nykyistä enemmän tietoa mm. palvelujen saatavuudesta. Myös palveluntuottajan valinta helpottuu, koska uuden järjestelmän avulla palveluntuottajia voi vertailla. Nykyinen palveluntuottajahaku ja kuntoutuskurssihaku pysyvät käytössä uuden rinnalla.

Kokeilussa kerätään asiakaspalautetta uudella tavalla. Asiakas voi arvioida saamansa palvelun asiakaslähtöisyyttä nimettömänä. Asiakkailta saatujen palautteiden keskiarvo tulee näkyviin palveluntuottajan tietoihin. Tämän avulla asiakkaiden on helpompi vertailla palveluntuottajia ja valita sopivin. Asiakkaat pääsevät antamaan palautetta noin puolen vuoden kuluttua kuntoutuspalvelun aloittamisesta, joten palaute näkyy palveluntuottajahaussa aikaisintaan syksyllä 2021.

Lue lisää