Diroksimeelifumaraatista peruskorvaus 1.5.2022 alkaen korvausoikeudella 303

Lääkeaine: Diroksimeelifumaraatti
Lääkevalmiste: Vumerity
Sairaus: MS-tauti

Mikä muuttuu

Vumerity-lääkkeestä saa 1.5.2022 alkaen peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella

  • 303. Dimetyylifumaraatti, diroksimeelifumaraatti, glatirameeriasetaatti, interferoni beeta, ofatumumabi, ponesimodi ja teriflunomidi (MS-tauti).

Sitä ennen lääke ei ole korvattava.

Kenelle korvataan

Diroksimeelifumaraatin peruskorvausoikeus voidaan myöntää aaltoilevaa ja aaltoilevaan läheisesti rinnastettavaa MS-tautia sairastaville. Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää