Ibrutinibista erityiskorvaus 1.5.2022 alkaen myös mutatoitumattoman IGHV-geenin yhteydessä korvausoikeudella 1512

Lääkeaine: Ibrutinibi
Lääkevalmiste: Imbruvica
Sairaus: Krooninen lymfaattinen leukemia

Mikä muuttuu

Imbruvica-lääkkeestä saa erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella

  • 1512. Ibrutinibi.

Ibrutinibin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää 1.5.2022 alkaen kroonisen lymfaattisen leukemian ensilinjan hoitoon myös potilaille, joilla on mutatoitumaton IGHV-geeni.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Samat muutokset tehdään ibrutinibin peruskorvausoikeuden 390 myöntämisen edellytyksiin.

Lue lisää