Olaparibista erityiskorvaus 1.4.2022 alkaen myös yhdistelmänä bevasitsumabin kanssa eräiden gynekologisten syöpien hoidossa korvausoikeudella 1511

Lääkeaine: Olaparibi
Lääkevalmiste: Lynparza
Sairaus: Gynekologiset syövät

Mikä muuttuu

Lynparza-lääkkeestä saa erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella

  • 1511. Olaparibi.

Tällä hetkellä olaparibi on korvattava eräiden gynekologisten syöpien ylläpitohoidossa monoterapiana. Olaparibin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää 1.4.2022 alkaen ylläpitohoitoon myös yhdistelmänä bevasitsumabin kanssa pitkälle edennyttä munasarjasyöpää, munanjohdinsyöpää ja primaaria vatsakalvon syöpää sairastaville.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Samat muutokset tehdään olaparibin peruskorvausoikeuden 389 myöntämisen edellytyksiin.

Lue lisää