Tofasitinibista erityiskorvaus 1.5.2022 alkaen myös juveniilin polyartriitin sekä lasten nivelpsoriaasin hoidossa korvausoikeudella 291

Lääkeaine: Tofasitinibi
Lääkevalmiste: Xeljanz
Sairaus: Lasten reumasairaudet

Mikä muuttuu

Xeljanz-lääkkeestä saa erityiskorvauksen (65 %) korvausoikeudella

  • 291. Tofasitinibi.

Tofasitinibin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää 1.5.2022 alkaen myös juveniilin polyartriitin sekä lasten nivelpsoriaasin hoitoon. Sitä ennen lääke on erityiskorvattava aikuisten nivelreuman tai nivelpsoriaasin hoidossa.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Samat muutokset tehdään tofasitinibin peruskorvausoikeuden 3005 myöntämisen edellytyksiin.

Lue lisää