Äitiyspakkauksen vastuullisuutta kehitetään pitkäjänteisesti

Finnwatch julkaisi tänään 22. lokakuuta seuranta-artikkelin Kelan äitiyspakkauksen tuotteiden hankintakriteereistä. Kela pitää jatkotyötä tärkeänä ja on avustanut artikkelin laadinnassa. Äitiyspakkauksen tuotteiden vastuullisuutta valvotaan jo nyt ja sitä kehitetään edelleen.

Äitiyspakkaukseen valittavien tuotteiden tulee täyttää EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tuotteiden vastuullisuutta seurataan myös muilla kriteereillä.

Kela kilpailuttaa äitiyspakkauksen tuotteet vuosittain avoimella hankintamenettelyllä. Vaatimuksena on muun muassa, että tarjotut tuotteet on joko valmistettu ILOn perussopimukset ratifioineissa maissa tai tarjoaja toimittaa Kelalle sosiaalisen vastuun auditointiraportin/-raportit.

– Ilman vakuutusta tuotteen tarjoajaa ei hyväksytä mukaan kilpailutukseen ja lisäksi vaaditaan työelämäoikeuksiin liittyviä auditointeja tietyissä maissa tuotteita valmistavilta yrityksiltä, kertoo Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen.

Äitiyspakkauksen tarjouskilpailua ohjaa laki julkisista hankinnoista. Lain mukaan tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Kela ei siis voi suosia tuotteita niiden valmistusmaan tai toimittajia niiden kotimaan perusteella.

Äitiyspakkauksen tuotteita valitessa turvallisuus on ensisijainen asia. Sen lisäksi painotetaan laatua, ekologisuutta ja vastuullisuuden eri osa-alueita.

Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen toivoo, että yritykset tarjoavat äitiyspakkaukseen vastuullisesti valmistettuja tuotteita.

– Äitiyspakkaus on meille suomalaisille tärkeä sosiaalinen innovaatio ja ylpeyden aihe. Teemme Kelassa työtä sen eteen, että pakkaus on vastuullinen kaikin tavoin. Ymmärrämme, että työtä on vielä paljon. Tällaisten asioiden eteenpäin vieminen vie aikaa ja olemme sitoutuneet tähän pitkäjänteiseen työhön. Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä Finnwatchin kaltaisten toimijoiden kanssa ja käydä vuoropuhelua vastuullisuudesta. Yhteistyön kautta voimme hyödyntää kaikkea tietoa äitiyspakkausta kehittäessä ja otamme huomioon artikkelissa nostetut kehitysehdotukset.

Into äitiyspakkauksen tuotteiden kierrättämisestä on hyvä uutinen.

- Selvityksessä nostettiin esiin äitiyspakkauksen tuotteiden kierrätettävyys. On positiivista, että tuotteita halutaan kierrättää ja haluamme kannustaa asiakkaitamme siihen, Johanna Aholainen sanoo.

Tuotteiden valinnassa on edelleen lisätty laadun painoarvoa, minkä tavoitteena on, että se lisää yksittäisen tuotteen elinkaarta. Aiempina vuosina laadun painoarvo on ollut 70 %, kun taas hinnan 30 %. Juuri julkistetussa, vuoden 2022 pakkauksen tarjouskilpailussa, Kela päätti korottaa laadun painoarvoa 80 %:iin, jolloin hinnan painoarvo on vain 20 %. 

Kela on jatkossakin sitoutunut kehitystyöhön vastuullisemman äitiyspakkauksen tekemiseksi.

Lue lisää