Kela vajoidittemkuursah sämikielâláid ivveest 2021

Kela uárnee vajoidittemkuursâid sierâ meiddei sämikielâláid. Vajoidittemkuursâin uážuh tiäđu pyecceevuođâstâd já torjuu argâtooimâin piergiimân.

Kela uárnee ihásávt muáddi rävisulmui vajoidittemkuursâ, moh láá uáivildum sämikielâláid. Ive 2021 uárnejuvvoo maaŋgânáál pyeccee puárásáid uáivildum IKKU-kurssâ, já TULES-kurssâ, ulmuid kiäh láá meddâl pargoelimist, já toid kiäh láá pargoelimist tâi maccâmin paargon.

 • IKKU-kuursah láá uáivildum 68 ihheed tiävdám já pargoelimist meddâl orroo ulmuid, kiäin láá maaŋgah toimânaavcâ hiäjusmittee puácuvuođah.
  • Sämikielâlij IKKU-kurssâ álgá 22.2.2021.
 • TULES-kuursah láá uáivildum toid, kiäin láá tuuvdâ- já lihâdemorgaantaavdah.
  • Pargoelimist meddâl orroo sämikielâláid uáivildum TULES-kurssâ álgá 15.3.2021.
  • Pargoelimist orroo, toho mäccee, vajoidittemtorjuin orroo tâi uáppeid uáivildum TULES-kurssâ álgá 3.5.2021.

Vajoidittem- já vuáhádumevalmimkuursah išedeh vajoiduvvee já suu perruu vuáháduđ puácuvuođâ tâi váádu mieldi pyehtim nubástussáid tâi vajoiduđ tast. Kuursâin tun finniih tiäđu tuu puácuvuođâst, viärdásâštorjuu sehe torjuu argâtoimáid já toiguin cevzimân.

Kuursah tuállojeh suomâkielân já tulkkojuvvojeh uásálistei táárbu mield sämikielân. Puoh sämikielâláid uáivildum vajoidittemkuursah uárnejuvvojeh Laapi Vajoiditmist Ruávinjaargâst. Tun puávtáh uuccâđ sämikielâlij vajoidittemkurssáid tuu aassâmsaajeest peerusthánnáá. Vajoidittem lii uásálistei nuuvtá. Tärhibijd tiäđuid kuursâi siskáldâsâst já äigitaavluin tun kaavnah Kela vajoidittemkurssâuuccâm peht (suomâkielân). Tun puávtáh uuccâđ sämikielâlij kuursâid tienuuvt, ete valjiih kuursâ kiellân sämikielâ.

Návt tun uusah kuursân

 • Oro ohtâvuođâst tuu tipšoo tuáhtárân. Árvuštâllâđ oovtâst, ete ličij-uv vajoiditmist iše tunjin.
 • Tun tarbâšah vajoidittemucâmuš lahtosin tuáhtárciälkkámuš. Tuáhtárciälkkámušâst kalga itteeđ om.
  • kavnâttum puácuvuotâ
  • mane vajoiditmist ličij tunjin iše.
 • Ko tun lah finnim tuáhtárciälkkámuš, te teevdi vajoidittemucâmuš Kuorâttâllâmmiäldásâš vajoidittem KU132 (pdf) já tooimât tom Kelan tuáhtárciälkkámušâiguin.
 • Uusâ vajoiditmân puorijn aaigijn, mielâstubbooht majemustáá suulân 6 oho ovdil ko vajoidittem álgá.

Mätkisajanmáksu vajoidittemmaađhijn

Kela sajanmáksá vajoiditmân tohhum maađhijd. Tun puávtáh finniđ sajanmáávsu meid taksimääđhist, jis tun koolgah kevttiđ taksi tuu tiervâsvuođâtile tâi jotolâhtile tiet. Koronavirus tovâttâm tile tiet Kela-taaksi kevttee äššigâsâi taksimääđhih iä ovtâstittuu adai siämmáá sáátun iä puáđi eres äššigâsah.

Sämikuávlust ässee sämikielâlijn ulmuin lii säämi kielâlaahân vuáđuduvvee vuoigâdvuotâ kevttiđ jieijâskielâlii Kela-taksi meid vajoidittemmaađhijn, jis sii tiervâsvuotâtile tâi jotolâhtile váátá tom.

Luuvâ lase