Työnantaja tai yhteistyökumppani: eikö asiointi Kelan verkkoasiointipalveluissa onnistu?

Suomi.fi-palvelu on nyt korvannut Katso-palvelun, eikä yritysten ja yhteisöjen verkkoasiointipalveluihin pääse 1.2.2021 alkaen ilman Suomi.fi-valtuuksia. Jos asiointi ei onnistu palveluun tunnistautumisen jälkeen, käyttäjältä todennäköisesti puuttuu Suomi.fi-valtuudet.

Yritysten ja yhteisöjen edustajat käyttivät 31.1.2021 asti Kelan verkkoasiointipalveluissa Katso-palvelun valtuuksia. Suomi.fi-palvelu on nyt korvannut Katso-palvelun kokonaan. 1.1.2021 alkaen käyttäjät tarvitsevat verkkopalveluiden käyttämiseen sekä vahvan Suomi.fin tunnistusvälineen että Suomi.fi-valtuudet, jotka oikeuttavat käyttäjän hoitamaan asiointia.

Jos asiointi ei onnistu, toimi näin:

1. Tarkista valtuutesi Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Kirjaudu Valtuudet -palveluun ja tarkista, mitä valtuuksia sinulle on annettu (Saadut valtuudet). Varmista myös, että valtuudet ovat oikean tyyppisiä: oman organisaatiosi asioiden hoitoa varten sinulla pitää olla asiointivaltuus, toisen organisaation puolesta asiointia varten tarvitaan edustamisvaltuus.

Valtuudet ovat asiointipalvelukohtaisia, ja palvelun käyttäjän tarvitsemat valtuudet riippuvat tehtävistä, joita hän hoitaa palvelussa. Työnantaja voi rajata työntekijänsä asiointia palvelussa antamalla hänelle vain ne valtuudet, jotka hän työtehtävissään tarvitsee. Kelan asiointipalveluissa tarvittavat valtuudet löytyvät näiltä sivuilta:

Työnantajien valtuusasiat

Yhteistyökumppanien valtuusasiat

Jos sinulla ei ole vielä valtuuksia tai saamasi valtuudet ovat väärän tyyppisiä, selvitä asia omassa organisaatiossasi sen henkilön kanssa, jolla on oikeus myöntää valtuuksia.

2. Jos valtuuksien antamisessa on ongelmia, käy läpi Digi- ja väestötietoviraston ohjeet organisaatioasiakkaille: https://dvv.fi/siirrykatsosta

3. Jos valtuudet, valtuustyyppi ja valtuuksien mahdolliset rajaustarkenteet näyttävät olevan oikein, mutta et pääse Kelan palveluihin, ota yhteyttä Kelan IT-asiakastukeen.

Tarkempia ohjeita ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi saat Kela.fi-sivuilta.

Lisätietoja asiakkaille