Hätäilmoitus viittomakielellä -kokeilun suunnittelu jää tauolle

Kokeilun suunnittelu on päätetty keskeyttää toistaiseksi. Kokeilua ei vielä voida toteuttaa Kelan etäpalvelun kautta, kuten alun perin suunniteltiin.

Kokeilussa on ollut tarkoitus selvittää, miten hätäilmoituksen voisi tehdä viittomakielellä Kelan etäpalvelun kautta. Etäpalvelu toimii Kelan asiakaskontaktijärjestelmän kautta, joka on käytössä myös Kelan puhelinpalvelussa. Järjestelmä on ollut tarkoitus uudistaa, mutta uudistus on siirtynyt Kelasta johtumattomista syistä.

Kokeilun suunnittelu käynnistettiin syksyllä 2018. Alun perin kokeilu oli tarkoitus käynnistää jo vuonna 2019, mutta Kelan uuden asiakaskontaktijärjestelmän käyttöönotto siirtyi. Kokeilun suunnittelu ja käynnistys on tänä keväänä päätetty jättää tauolle.

Kela tiedottaa kokeilun mahdollisesta jatkosta myöhemmin.

Lisää tietoa asiakkaille