Työkyvyttömyyseläkkeen uusi verkkohakemus käyttöön 26.9.2020

Kelan henkilöasiakkaat voivat jatkossa hakea työkyvyttömyyseläkettä uudella verkkohakemuksella.

Kelan myöntämää työkyvyttömyyseläkettä on tähän asti voinut hakea pelkästään paperilomakkeella. Jatkossa työkyvyttömyyseläkettä voi hakea verkkohakemuksella. Uudistuksen tavoitteena on palvella Kelan asiakkaita entistä paremmin ja helpottaa asiointia. Samalla verkkohakemuksella voi hakea myös määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea, työeläkelaitoksen myöntämää työeläkettä sekä eläkettä EU- ja Eta-maasta, Sveitsistä ja maasta, jolla on Suomen kanssa sosiaaliturvasopimus.

Uusi verkkohakemus yksinkertaistaa ja nopeuttaa Kelan etuuden hakemista, kun postitus jää asioinnista kokonaan pois.

– Työkyvyttömyyseläkkeen hakemus on selkeä, saavutettava ja helppo käyttää. On siis todella hienoa, että jatkossa myös työkyvyttömyyseläkettä voi hakea sähköisesti Kelan asiointipalvelussa, sanoo suunnittelija Heidi Heikura Kelan lakiyksiköstä.

Kelan maksama kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke voi yleensä alkaa noin vuoden kuluttua sairastumisesta. Henkilöasiakas voi hakea työkyvyttömyyden perusteella yhtä aikaa sekä kansaneläkettä että työeläkettä, jos työeläke on jäämässä pieneksi. Lisätietoa työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutustuesta saa kela.fi-sivustolta.

Kelan verkkoasiointi uudistuu vaiheittain

Työkyvyttömyyseläkkeen verkkohakemuksen julkaisu liittyy Kelan tietojärjestelmien ja verkkoasioinnin uudistukseen. Henkilöasiakkaan asiointipalvelua uudistetaan vuosina 2020–2021, jolloin käytössä on rinnakkain uutta ja vanhaa tekniikkaa ja ulkoasua.

Työkyvyttömyyseläkehakemus on julkaistu saavutettavaksi ja hakemus toimii myös mobiililaitteissa. Hakemusta täyttäessä näkee, missä kohdassa täyttäminen on ja kuinka paljon vielä on jäljellä. Lisäksi pakolliset kentät on merkitty *-merkillä ja niiden yhteydessä ohjeistetaan, missä muodossa tieto pitää antaa.

Henkilöasiakkaalle nopein tapa on hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä uudella verkkohakemuksella.  Halutessaan hakemuksen voi edelleen tehdä paperilomakkeella (ETK/Kela 7002) ja lähettää sen postitse osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Tarvittaessa asiakas voi soittaa numeroon 020 692 202. Jos puhelinpalvelussa on ruuhkaa, asiakas voi varata ajan puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen.

 

Lue lisää