Reseptimerkinnät

Tällä sivulla on ajantasainen tieto reseptimerkinnän perusteella korvattavista lääkevalmisteista.

Valmiste voidaan korvata silloin, kun lääkkeen määrääjä on kirjannut vaadittavan erillisselvityksen (= reseptimerkinnän) lääkemääräykseen. Jos reseptimerkintään liittyy päivämäärä (reseptimerkintä + pvm), lääkkeen määrääjän tulee täydentää päivämäärä.

Taulukoiden perus- ja erityiskorvausta koskevissa sarakkeissa mainitut numerot ovat Kelan päätöksen mukaisia korvausnumeroita.

Tarkista lääkevalmisteen korvattavuus lääkehausta www.kela.fi/laakehaku. Haun voi tehdä myös lääkeaineen nimellä.

Reseptimerkinnän perusteella korvattavat lääkevalmisteet
Brilique 90 mg Eliquis 5 mg Lixiana Sancuso
Champix Enoxaparin Becat Modigraf Xarelto 2,5 mg
Dificlir Fragmin Pradaxa 75 mg Xarelto 10 mg
Doptelet Ghemaxan Pradaxa 110 mg Xarelto 15 mg ja 20 mg
Efient Inhixa Pradaxa 150 mg Zomig Nasal
Eliquis 2,5 mg Innohep Prevymis  

Reseptimerkinnän perusteella korvattava lääkemäärä

Kela korvaa lääkemääräykseen merkitystä toimenpiteen/tapahtuman päivämäärästä laskettuna enintään taulukossa mainitulla ajalla annosohjeen mukaan käytettävän lääkemäärän. Rytminsiirrossa korvattava hoitojakso alkaa jo ennen rytminsiirtotapahtumaa, reseptimerkintä tällöin ”rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivämäärä”.

  • Esim. Asiakkaalle on määrätty vuoden annos apiksabaani 2,5 mg -valmistetta reseptimerkinnällä ”keuhkoembolia 22.8.2019”. Asiakas voi saada korvattuna enintään 6 kuukauden ajalla tarvittavan lääkemäärän. Viimeinen lääkkeen korvattuna toimittamisen ajankohta on 22.2.2020. Apteekin on kuitenkin aina tarkistettava kyseisestä reseptistä, ettei sillä ole jo ostettu 6 kuukauden ajalle tarvittavaa lääkemäärää.

Brilique 90 mg (tikagrelori)

Brilique 90 mg (tikagrelori)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sepelvaltimotautikohtaus + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 206
Max vuoden lääkemäärä 1 vuosi tapahtumasta

Huom! Brilique 60 mg
Peruskorvaus korvausnumerolla 386 (ei vaadi reseptimerkintää)
Alempi erityiskorvaus korvausnumerolla 287 (ei vaadi reseptimerkintää)

Champix (varenikliini)

Champix (varenikliini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Nikotiiniriippuvuus,
tukihoito* aloitettu + yksilöllisen tukihoidon aloittamispäivä
Resepti-
merkintä
      - Max 2 kpl 24 viikon hoitojaksoa Ei rajoitusta

* Varenikliinin avulla tapahtuvaan tupakasta vieroitukseen on liitettävä yksilöllinen neuvonta ja tuki.

Dificlir (fidaksomisiini)

Dificlir (fidaksomisiini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Vakava Clostridium difficile -infektio Resepti-
merkintä
      - Max 10 vrk hoito
(20 tablettia/resepti)
Ei rajoitusta
Uusiutunut Clostridium difficile -infektio Resepti-
merkintä
      - Max 10 vrk hoito
(20 tablettia/resepti)
Ei rajoitusta

Doptelet (avatrombopagi)

Doptelet (avatrombopagi)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Maksasairaus, vaikea trombosytopenia, toimenpide + toimenpiteen pvm Resepti-
merkintä
      - Max 5 vrk hoito Ei rajoitusta

Efient (prasugreeli)

Efient (prasugreeli)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sepelvaltimotautikohtaus + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 206
Max vuoden lääkemäärä 1 vuosi tapahtumasta
Sepelvaltimotoimenpide + toimenpiteen pvm Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 206
Max vuoden lääkemäärä 1 vuosi toimenpiteestä

Eliquis 2,5 mg (apiksabaani)

Eliquis 2,5 mg (apiksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + toimenpiteen pvm Resepti-
merkintä
      - Max 2 kk lääkemäärä 2 kk toimenpiteestä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 3 kk lääkemäärä 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 4 kk lääkemäärä 4 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Eliquis 5 mg (apiksabaani)

Eliquis 5 mg (apiksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 3 kk lääkemäärä 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 4 kk lääkemäärä 4 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Fragmin (daltepariini)

Fragmin (daltepariini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Laskimotukos + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Tromboembolia + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä (koskee erityis-korvausta) 6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Ei vaadi reseptimerkintää Ei vaadi resepti-
merkintää
166       -       -

Innohep (tintsapariini)

Innohep (tintsapariini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Laskimotukos + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Tromboembolia + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Ei vaadi reseptimerkintää Ei vaadi resepti-
merkintää
166       -       -

Enoxaparin Becat, Ghemaxan ja Inhixa (enoksapariini)

Enoxaparin Becat, Ghemaxan ja Inhixa (enoksapariini)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Laskimotukos + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)
Tromboembolia + tapahtuman pvm Ei vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Max 6 kk lääkemäärä
(koskee erityis-korvausta)
6 kk tapahtumasta
(koskee erityis-korvausta)

Lixiana 15 mg, 30 mg ja 60 mg (edoksabaani)

Lixiana 15 mg, 30 mg ja 60 mg (edoksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 3 kk lääkemäärä 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Modigraf (takrolimuusirakeet)

Modigraf (takrolimuusirakeet)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Ikä alle 13 vuotta Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 127
Ei rajoitusta Ei rajoitusta

Pradaxa 75 mg (dabigatraani)

Pradaxa 75 mg (dabigatraani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + toimenpiteen pvm Resepti-
merkintä
      - Max 2 kk lääkemäärä 2 kk toimenpiteestä

Pradaxa 110 mg (dabigatraani)

Pradaxa 110 mg (dabigatraani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + toimenpiteen pvm Resepti-
merkintä
      - Max 2 kk lääkemäärä 2 kk toimenpiteestä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 3 kk lääkemäärä 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Pradaxa 150 mg (dabigatraani)

Pradaxa 150 mg (dabigatraani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 3 kk lääkemäärä 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 4 kk lääkemäärä 4 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Prevymis (letermoviiri)

Prevymis (letermoviiri)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Allogeeninen kantasolusiirto, lääkehoidon aloitus +
lääkehoidon aloituspäivä
Resepti-
merkintä
      - max 4 x 28 tablettia 100 vrk lääkehoidon aloituspäivästä

Sancuso (granisetroni-depotlaastari)

Sancuso (granisetroni-depotlaastari)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Nielemisvaikeudet Resepti-
merkintä
      - Ei rajoitusta Ei rajoitusta

Xarelto 2,5 mg (rivaroksabaani)

Xarelto 2,5 mg (rivaroksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sepelvaltimotautikohtaus + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä
+ 206
Max vuoden lääkemäärä 1 vuosi tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 3013 296       -       -

Xarelto 10 mg (rivaroksabaani)

X arelto 10 mg (rivaroksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + toimenpiteen pvm Resepti-
merkintä
      - Max 2 kk lääkemäärä 2 kk toimenpiteestä
Ei vaadi reseptimerkintää 379       -       -       -

Xarelto 15 mg ja 20 mg (rivaroksabaani)

Xarelto 15 mg ja 20 mg (rivaroksabaani)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloituspäivä Resepti-
merkintä
      - Max 3 kk lääkemäärä 3 kk lääkehoidon aloituspäivästä
Keuhkoembolia + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Syvä laskimotukos + tapahtuman pvm Resepti-
merkintä
      - Max 6 kk lääkemäärä 6 kk tapahtumasta
Ei vaadi reseptimerkintää 351
379
    290       -       -

Zomig Nasal (tsolmitriptaaninenäsumute)

Zomig Nasal (tsolmitriptaaninenäsumute)
Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintä Perus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä korvattava määrä Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sarjoittainen päänsärky Resepti-
merkintä
      - Ei rajoitusta Ei rajoitusta