Eläkkeellä olevalle tärkeää

Valtio ja kunnat järjestävät terveyden- ja sairaanhoitoa, kotipalveluita, asumispalveluita sekä laitoshoitoa. Myös järjestöt osallistuvat palveluiden ja virkistyksen tuottamiseen.

Kun olet jäänyt eläkkeelle, ota selvää mm. seuraavista asioista:

Mitä muita palveluita, hoivaa ja tukea voit saada? Miten voit järjestää raha-asiasi? Mistä saat tietoa harrastuksista ja kerhoista? Näistä löytyy tietoa suomi.fi-verkkosivuilta.

Lue lisää