Kelan tutkimus 50 vuotta

Kelan tutkimus 50 vuotta

Kelan tutkimusosasto täyttää 50 vuotta, ja sen kunniaksi järjestetään kahtena päivänä erilaisia juhlaseminaareja.

Kestävä hyvinvointi -seminaaripäivä

To 5.6. klo 9.00–16.00
Kestävä kehitys on maailmanlaajuista, alueellista ja paikallista yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä edellyttää, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Seminaarissa paneudutaan kestävään hyvinvointiin globaalin ja kansallisen kehityksen näkökulmista.  Tilaisuuden eri sessioissa kiinnitetään huomiota kestävän hyvinvoinnin tulevaisuuteen sekä siihen, miten ihmisten hyvinvointia voidaan tukea mahdollisimman kestävästi. Sessioissa esitellään Kelan tutkimuksen tuloksia kestävän hyvinvoinnin aikaansaamiseksi.

Suurin osa päivän esityksistä nähtävissä Slideshare-palvelussa.

Kela Lecture – Gøsta Esping-Andersen

Pe 6.6. klo 12–14
Asymmetries in the opportunity structure: why does enhanced mobility occur at the bottom?

Luento on katsottavissa YouTubessa: Gøsta Esping-Andersen - Asymmetries in the opportunity structure: why does enhanced mobility occur at the bottom?