Leskeneläkkeen määrä ja maksaminen

Leskeneläkkeessä on kaksi osaa: alkueläke ja jatkoeläke. Jatkoeläke muodostuu perusmäärästä ja täydennysmäärästä.

Alkueläke

Alkueläkkeen suuruus on 335,76 e/kk. Kela maksaa sitä 6 kuukauden ajan puolisosi kuolemasta tai enintään siihen asti, kun täytät 65 vuotta. Jos olitte avoliitossa, et voi kuitenkaan saada alkueläkettä enää sen jälkeen, kun yhteinen lapsenne on täyttänyt 18 vuotta.

Tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta leskeneläkkeen alkueläkkeen määrään.

Jos saat kansaneläkettä tai sitä vastaavaa ulkomaan eläkettä, joka on pienempi kuin alkueläke, Kela maksaa alkueläkettä vain erotuksen verran.

Alkueläke voi olla määrältään pienempi, jos puolisosi oli asunut tai työskennellyt ulkomailla.

Jatkoeläke

Jatkoeläke muodostuu perusmäärästä ja täydennysmäärästä. Jatkoeläke voi olla määrältään pienempi, jos puolisosi oli asunut tai työskennellyt ulkomailla.

Perusmäärä

Perusmäärän suuruus on 105,17 e/kk. Tulosi tai varallisuutesi eivät vaikuta jatkoeläkkeen perusmäärään.

Täydennysmäärä

Leski, joka ei asu parisuhteessa, voi saada täydennysmäärää enimmillään 545,85 e/kk. Parisuhteessa asuvan lesken täydennysmäärä on enimmillään 472,28 e/kk.

Täydennysmäärään vaikuttavat kuitenkin lähes kaikki tulosi, esimerkiksi palkkatulosi, työeläkelaitoksen maksama eläke, Kelan maksamat etuudet, vuokratulot ja osinkotulot. Työtuloista ja niihin rinnastettavista tuloista otetaan huomioon 60 %. Jotta saat täyden täydennysmäärän, voit ansaita enintään 57,45 euroa.

Mitä suuremmat tulosi ovat, sitä vähemmän saat täydennysmäärää.

 

Bruttotulojen vaikutus jatkoeläkkeen täydennysmäärään
Perhesuhteet Tuloraja, jolla saat täyden eläkkeen (e/kk) Tuloraja, jolla et saa täydennysmäärää, kun sinulla on alle 18-vuotias lapsi (e/kk) Tuloraja, jolla et saa täydennysmäärää, kun sinulla ei ole alle 18-vuotiasta lasta (e/kk)
Yksin asuva 57,45 1 149,13 1 135,30
Parisuhteessa oleva* 57,45 1 001,96 988,13

*Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde

Tulojen vaikutus täydennysmäärään

Esimerkki leskeneläkkeestä

Minnan aviomies Jari kuolee tammikuussa 2022. Minnalla ja Jarilla on alle 18-vuotias lapsi Venla. Minna on osa-aikatöissä ja saa palkkaa 1 000 e/kk. Minna alkaa saada Jarin työeläkelaitoksesta leskeneläkettä 1 200 e/kk.

Kela maksaa Minnalle Jarin kuoleman jälkeen 6 kuukauden ajan alkueläkettä 335,76 e/kk. Yhteensä Minna saa leskeneläkettä Kelasta ja työeläkelaitoksesta 1 535,76e/kk.

Alkueläkkeen jälkeen Minna saa Kelasta leskeneläkkeenä jatkoeläkkeen perusmäärän, koska hänellä on alle 18-vuotias lapsi. Jatkoeläkkeen perusmäärä on 105,17 e/kk.

Hän ei saa jatkoeläkkeen täydennysmäärää, koska tulot ylittävät tulorajan. Kela ottaa siis Minnan tuloina huomioon työeläkelaitoksen maksaman leskeneläkkeen 1 200 e/kk ja 60 % hänen työtuloistaan eli 600 e/kk.

Kela lopettaa leskeneläkkeen maksamisen Minnalle, kun Venla täyttää 18 vuotta.

Maksaminen

Kela maksaa leskeneläkkeen kerran kuukaudessa tilillesi. Maksupäivät ovat sukunimen alkukirjaimen mukaan:

  • A-K: 4. päivä
  • L-R: 14. päivä
  • S-Ö: 22. päivä

Jos pankit ovat maksupäivänä kiinni, eläke maksetaan sitä edeltävänä pankkipäivänä. Kela toimittaa tiedon maksamastaan eläkkeestä tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Verotus

Leskeneläke on veronalaista tuloa. Siitä saa verotuksessa eläketulovähennyksen.
Kun saat myönteisen eläkepäätöksen, hae OmaVerossa muutosverokortti eläkkeitä varten. Esitä eläkepäätökset sekä muut tulosi ja vähennyksesi.

Sinun ei tarvitse toimittaa muutosverokorttia Kelaan, sillä Verohallinto ilmoittaa uuden ennakonpidätysprosenttisi Kelaan ja työeläkkeiden maksajille. Kela saa tiedon suoraan myös silloin, jos haet muutosverokorttia kesken vuotta.

 

Lue lisää