Matkakorvaukset palautuivat ennalleen

Koronavirusepidemian alettua sairausvakuutuslain mukaan korvattujen matkojen määrä romahti maalis–kesäkuussa 2020, mutta sen jälkeen matkamäärä on palautunut takaisin edellisen vuoden tasolle. 

Maaliskuun 2021 lopusta alkaen korvauksen piiriin on tullut myös uusia matkoja: matkakorvauksia on maksettu myös koronarokotteen ottamiseen liittyvistä matkoista. Rokotusmatkojen tarkkaa määrää ei kuitenkaan ole tiedossa, sillä tietosuojasyistä matkan syytä ei tallenneta kyytiä tilattaessa. 

 

Asukasta kohti laskettuna taksimatkojen korvaukset ovat suurimmat Kainuussa ja Lapissa.

Tietopaketin kuviot eivät sisällä Ahvenanmaalla tehtyjä taksimatkoja.

 

Omavastuun korotukset ovat vähentäneet Kelan korvaamien matkojen määrää

Kelan korvaamien matkojen määrä on vähentynyt selvästi vuoden 2012 jälkeen. Vähenemistä selittävät omavastuun korotukset: vuosina 2013–2016 omavastuu nousi kolmessa erässä 9,25 eurosta 25 euroon.

Korotusten vuoksi etenkin edullisia, omalla autolla tai julkisella liikenteellä tehtyjä matkoja on jäänyt pois korvauksen piiristä. Taksimatkojen osuus korvatuista matkoista on vastaavasti kasvanut.  

Matkakorvauksia saavat etenkin ikääntyneet, ja tyypillisin korvattava matka on sairaalamatka. Paljon matkoja tekevät esimerkiksi dialyysi- ja syöpäpotilaat. Monella nuorella matkan syynä on Kelan kuntoutus, esimerkiksi fysioterapia. 

Vuonna 2021 noin joka toinen Kelan korvaamista yhdensuuntaisista matkoista maksoi enintään 50 euroa. Matkan hinta vaihtelee matkan pituuden mukaan ja kulkuneuvoittain, edullisimpia ovat omalla autolla ja julkisella liikenteellä tehdyt matkat, hintavimpia helikopterimatkat ja ambulanssikyydit.

 

Alueelliset erot ovat suuret

Asukasta kohti laskettuna korvaus on suurin harvaan asutuilla seudulla, etenkin Lapissa ja Kainuussa.

 

 

Matkakorvausten saajien ja matkojen määriä sekä maksettuja kustannuksia ja korvauksia pystyy tarkastelemaan myös tilastotietopalvelu Kelastosta.

Kela maksaa korvausta terveydenhuollon matkoista

Kela maksaa korvausta terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen tehdyistä matkoista, joiden syynä on sairaus, raskaus, synnytys tai kuntoutus. Asiakas voi saada korvauksen taksimatkasta, jos hän tarvitsee taksia terveydentilansa tai puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi.

Tilastot

Tutkimuksia

Tutkimusblogi

 

Yhteystiedot

  • erikoistutkija Päivi Tillman, puh. 020 634 1924
  • Tilastoasiantuntija Tuomas Sarparanta 020 634 1535
  • Tilastoasiantuntija Päivi Rastas 050 308 8930 

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää