Oikeus työttömyysetuuteen

Voit saada työttömyysetuutta, jos olet 18–64-vuotias Suomessa asuva työtön työnhakija ja

  • olet työkykyinen
  • olet työmarkkinoiden käytettävissä
  • haet kokoaikatyötä
  • olet taloudellisen tuen tarpeessa.

Jotta voit saada työttömyysetuutta, sinun täytyy noudattaa työllistymissuunnitelmaa, jonka TE-palvelut tai kunta tekee kanssasi. Pidä myös työnhakusi voimassa TE-palveluissa. TE-palvelut tai kunta antaa tilanteesi perusteella työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi Kelan maksamaan työttömyysetuuteen.

Jos olet 17-vuotias, voit saada työttömyysetuutta, jos olet suorittanut oppivelvollisuutesi tai keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden vuoksi. 

Jos olet 65–67-vuotias, työttömyysetuutta voidaan maksaa lähinnä vain lomautuksen ajalta.

Muita työttömyysetuuden ehtoja

Peruspäivärahan saamiseksi sinun pitää täyttää työssäoloehto.

Työmarkkinatuki on tarveharkintainen eli tuen suuruuteen vaikuttavat omien tulojesi lisäksi myös vanhempien tulot, jos asut heidän kanssaan samassa taloudessa.

Voit saada peruspäivärahaa tietyin ehdoin myös, jos haet töitä ulkomailla. Työmarkkinatukea ei voi saada, jos hakee töitä ulkomailla.

Jotkin sosiaalietuudet voivat estää työttömyysetuuden maksamisen.

Kuka ei voi saada työttömyysetuutta?

Työttömyysetuutta ei voi saada hakija, joka

  • suorittaa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta
  • suorittaa vankeusrangaistusta
  • on sairaalassa tai muussa laitoshoidossa
  • ei voi ottaa työpaikkaa vastaan muun vastaavan syyn takia.

Lue lisää