Opinnoissa edistyminen

Jotta voit saada opintotukea, opintojesi pitää edistyä riittävästi.  Edistyminen on riittävää, jos päätoiminen opiskeluaikasi ei tule olennaisesti ylittämään suorittamillesi opinnoille määriteltyä tukiaikaa.

Jos opintosi eivät edisty riittävästi, Kela voi muuttaa tukesi määräaikaiseksi tai lakkauttaa sen kokonaan. Kela voi myös periä sinulta tukea takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella.

Lue lisää korkeakouluopintojen edistymisestä.

Opintotuen hylkääminen

Opintotukihakemuksesi voidaan hylätä, jos et ole edistynyt opinnoissasi riittävästi ja

  • opintotukesi on lakkautettu, etkä ole sen jälkeen edistynyt riittävästi
  • opintotukesi on muutettu määräaikaiseksi, etkä ole määräaikana tai sen jälkeen edistynyt riittävästi tai
  • opintotukesi maksaminen on päättynyt muusta syytä, etkä ole sen jälkeen edistynyt riittävästi.

Opintotukesi voidaan hylätä opintojen riittämättömän edistymisen perusteella vasta, kun olet opiskellut vähintään yhden lukuvuoden ajan ja olet saanut opintotukea. Sillä ei ole merkitystä, kuinka monelta kuukaudelta olet saanut opintotukea.

Toisen asteen opintojen edistyminen

Jos opiskelet toisella asteella, oppilaitoksesi seuraa opintojesi edistymistä. Edistyminen on riittävää, jos päätoiminen opiskeluaikasi ei tule olennaisesti ylittämään suorittamillesi opinnoille määriteltyä tukiaikaa. Tukiaika on ammatillisessa perustutkinnossa ja lukiokoulutuksessa 4 lukuvuotta.

Jos oppilaitos huomaa, että opintosi eivät edisty riittävästi, se ilmoittaa asiasta Kelalle. Tämän jälkeen Kela lähettää sinulle asiasta muistutuksen tai selvityspyynnön. Jos saat selvityspyyntöön, vastaa siihen ja selvitä syyt, joiden vuoksi opintosi ovat hidastuneet. Voit saada edelleen opintotukea, jos opintosi ovat hidastuneet hyväksyttävästä syystä.

Hyväksyttäviä syitä voivat olla esimerkiksi oma tai lähiomaisen sairaus tai muuten vaikea elämäntilanne. Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää myös sitä, että opinnot eivät ole edistyneet riittävästi koronaepidemiasta johtuvasta syystä..

Kela lakkauttaa opintotukesi, jos

  • et vastaa selvityspyyntöön
  • et esitä hyväksyttäviä syitä opintojen hitaaseen edistymiseen.

Jos Kela lakkauttaa opintotukesi, voit saada tuen uudestaan, kun olet lakkauttamisen jälkeen suorittanut opintoja niin paljon, että pystyt suorittamaan opintosi niiden normaalissa tukiajassa.

Kela voi myös edellyttää, että suoritat tietyssä ajassa vaaditun määrän opintoja. Silloin Kela muuttaa opintotukesi määräaikaiseksi. Jos suoritat vaaditut opinnot määräajassa, Kela voi jatkaa tukesi maksamista. Sinun pitää hakea opintotukea uudestaan.

Kela voi myös periä sinulta tukea takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella.

Jos aloitat kokonaan uudet opinnot, voit yleensä saada opintotukea, vaikka aiemmat opintosi eivät olisi edistyneet riittävästi.

Voit kysyä lisätietoja edistymisen seurannasta oppilaitoksestasi tai Kelasta.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki

Jos kaikki tulosi ja varasi ja muut sinulle myönnetyt sosiaalituet eivät riitä välttämättömiin arjen menoihisi, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea.

Lue lisää