Osasairauspäiväraha

Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä.

Paluu osa-aikaiseen työhön on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Se ei saa vaarantaa terveyttä eikä toipumista. Työajan on vähennyttävä 40–60 %:iin aiemmasta.

Osa-aikatyöstä sovitaan työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin arvion perusteella. Osa-aikatyöjärjestelyn tulee kestää omavastuuajan jälkeen yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää. Arkipäiviin luetaan myös lauantait.

Esimerkki

Sähköalan yrityksen työnjohtaja, joka tekee myös asennustöitä, on toipumassa olkapään leikkauksesta ja on siksi työkyvytön. Hän suunnittelee esimiehensä kanssa osa-aikatyöskentelyä siten, että hän vastaisi vain työnjohtotehtävistään ja lyhentäisi samalla työaikaansa 50 %:lla. Työterveyslääkäri arvioi, onko työhön mahdollista palata osasairauspäivärahan turvin ilman, että leikkauksesta toipuminen vaarantuu.

Omavastuuaika

Työntekijän on oltava kokonaan pois työstä omavastuuajan. Osa-aikatyö voidaan sopia alkamaan aikaisintaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Tarkista omavastuuaika sairauspäivärahakauden laskurilla.

YEL- ja/tai MYEL-vakuutettu voi saada YEL- ja/tai MYEL-päivärahaa omavastuuaikana, kuten sairauspäivärahassa.

Osasairauspäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, kun sitä maksetaan välittömästi sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen. Omavastuuaika on 1 arkipäivä,  jos työkyvyttömyys alkaa samasta syystä uudelleen 30 kalenteripäivän kuluessa edellisen sairauspäivärahan tai osasairauspäivärahan maksamisesta.

Enimmäisaika

Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivältä. Voit saada osasairauspäivärahaa, vaikka olisit jo saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa.

Enimmäisajan täyttymisen jälkeen osasairauspäivärahaa voi saada saman sairauden perusteella uudelleen vasta, kun hakija on ollut vuoden ajan yhtäjaksoisesti työkykyinen.

Jos henkilö palaa työhön, kun hän on saanut osasairauspäivärahaa enimmäisajan, hän voi vähintään 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen saada osasairauspäivärahaan 50 lisäpäivää.

Jos osa-aikatyö keskeytyy

Jos osa-aikatyösi keskeytyy tilapäisesti esimerkiksi vuosiloman, sairastumisen tai lapsen sairastumisen vuoksi, osasairauspäivärahaa voidaan maksaa keskeytyksen ajalta normaalisti.  Tämä edellyttää, että osa-aikatyötä koskeva sopimus pidetään voimassa.

Jos osa-aikatyösopimus päättyy keskeytyksen ajaksi ja jatkuu keskeytyksen jälkeen, osasairauspäivärahan maksaminen lakkaa keskeytyksen ajaksi ja jatkuu uudelleen osa-aikatyösopimuksen mukaisesti. Osasairauspäivärahan maksaminen jatkuu ilman omavastuuaikaa, jos olet ollut keskeytyksen ajan työkyvytön. Keskeytyksen ajalle voit hakea sairauspäivärahaa. Omavastuuaikaa ei ole myöskään silloin, kun sinulle on myönnetty keskeytyksen ajalle kuntoutusraha.

Jos taas olet ollut työkykyinen osasairauspäivärahasopimuksen keskeytyksen aikana, niin keskeytyksen jälkeiseen osasairauspäivärahaan määritellään omavastuuaika, joka on

  • 1 päivä, jos edellisen osasairauspäivärahakauden päättymisestä on kulunut alle 30 päivää
  • 1+9 päivää, jos edellisen osasairauspäivärahakauden päättymisestä on kulunut yli 30 päivää.