Riskienhallinta

Riskienhallinta on kiinteä osa päivittäistä toimintaamme ja sen johtamista. Riskienhallinnan avulla varmistamme tavoitteittemme ja perustehtävämme toteutumisen, toimintamme jatkuvuuden sekä turvaamme henkilöstömme hyvinvoinnin. Riskienhallinnalla varmistamme myös hyvän hallinnon toteutumisen.

Pääjohtajalla on kokonaisvastuu Kelan riskienhallinnasta. Muut johtajat vastaavat riskienhallinnasta omilla vastuutoimialoillaan. Tulosyksiköiden johto ja esimiehet vastaavat oman vastuualueensa riskienhallinnasta. Lisäksi jokainen toimihenkilö huolehtii riskienhallinnasta omassa tehtävässään.

Riskienhallinnan toteutus

Tunnistamme ja arvioimme tavoitteisiimme liittyvät keskeiset riskit ja mahdollisuudet. Riskien tunnistaminen ja arviointi on kiinteä osa strategista suunnittelua ja päivittäistä toimintaa. Varmistamme, että vastaamme asiakkaidemme, kumppaniemme ja yhteiskunnan tarpeisiin tavoitteidemme mukaisesti.

Arvioimme ja seuraamme riskien ja niiden hallinnan tilaa aktiivisesti. Raportoimme asiasta vähintään neljännesvuosittain. 

Sisäisellä valvonnalla varmistamme, että toteutamme strategiaamme tuloksellisesti ja että riskit ovat asianmukaisesti hallinnassa. Toteutamme sisäistä valvontaa kaikilla organisaatiotasoilla, mutta erityisesti operatiivisessa toiminnassa se on jatkuvaa ja päivittäistä.

Sisäinen tarkastus vastaa riskienhallinnan toimivuuden ja laadun arvioinnista.

Kehitämme jatkuvasti riskienhallinnan menettelyjä.

Keskeisimmät riskit vuonna 2021

Vuoden 2021 osalta keskeiset riskit ovat:

  • onnistuminen korona-pandemian tuomista haasteista toipumisessa
  • henkilöstöresurssien ja osaamisen kohdentaminen
  • kyber- ja tietoturvallisuusuhkat
  • tietojärjestelmien uudistamisessa ja kehittämisessä onnistuminen