Sairaanhoitokorvaukset

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuollossa. Myös etäyhteyden välityksellä annetuista hoidoista maksetaan korvaus.

Korvaus maksetaan tarpeellisista sairauden hoidon kustannuksista. Tarpeellisena hoitona pidetään sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi annettua yleisesti hyväksytyn hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa.

Kela ei korvaa

  • julkisen terveydenhuollon kustannuksia
  • yksityisten laitosten perimiä toimistokuluja
  • leikkaussalimaksuja
  • sairaaloiden hoitopäivämaksuja
  • poliklinikkamaksuja
  • ennaltaehkäisevän hoidon maksuja (lukuun ottamatta hammashoitoa)
  • yksityisen sairaanhoidon kustannuksia, jos olet hoidossa julkisessa sairaalassa tai laitoksessa.

Suorakorvaus

Suorakorvausmenettelyä käyttävät terveydenhuollon palvelujen tuottajat, jotka ovat sopineet Kelan kanssa suorakorvausmenettelystä. Kun näytät Kela-kortin, korvaus vähennetään jo maksun yhteydessä hoitopaikassa.

Vakuutusyhtiöiden korvaukset

Jos sinulla on yksityinen sairaus- tai tapaturmavakuutus, voit hakea Kela-korvauksen lisäksi korvausta vakuutusyhtiöstäsi.

Hae korvaus suoraan vakuutusyhtiöstä, kun kyseessä on liikennevahinko tai työtapaturma.