Lääkärinpalkkiot

Kela korvaa osan yksityislääkärin perimästä palkkiosta. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Korvaustaksat löytyvät taksaluettelosta.

Esimerkki

Erikoislääkäri perii 20 minuutin vastaanottokäynnistä 65 euroa. Korvaustaksa on 13,50 euroa. Maksat itse 51,50 euroa ja mahdolliset toimistokulut.

Lääkärinlausunnot

Kela korvaa osan yksityislääkärin kirjoittaman todistuksen tai lausunnon kustannuksista, jos se on annettu sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemista varten, esimerkiksi lääkkeiden erityiskorvausoikeutta tai sairauspäivärahan hakemista varten. Korvaus on enintään korvaustaksan  määrä. Korvaustaksat löytyvät taksaluettelosta.

Kela ei korvaa lääkärinlausuntoja, jotka on kirjoitettu

  • ajokorttia
  • oppilaitokseen pyrkimistä
  • työhöntulotarkastusta
  • eläkkeen tai kuntoutuksen hakemista varten.