Sairauspäivärahan verotus

Sairauspäiväraha on veronalaista tuloa. Vaikka tuki on pienempi kuin palkka, veroprosentti ei välttämättä pienene. Tämä johtuu siitä, että tuesta ei voi tehdä verotuksessa samoja vähennyksiä kuin palkkatulosta.

Veron suuruus

Sairauspäivärahan veroprosentti on yleensä sama kuin palkkasi veroprosentti. Jos palkkasi veroprosentti on alle 25 %, sairauspäiväraha verotetaan 25 %:n mukaan, ellet hae muutosverokorttia.

Verokortti

Verokorttia ei yleensä tarvitse toimittaa Kelaan. Kela saa perusverokorttien tiedot suoraan Verohallinnosta.

Jos käytät lähdeverokorttia, toimita se Kelaan itse. Lähdeverokorttia käyttää ulkomailla asuva tai sieltä muuttava.

Tammikuussa käytetään edellisen vuoden verokortin veroprosenttia, ellet toimita muutosverokorttia Kelaan. Huomaa, että jos sinulle maksetaan edelliseen vuoteen kohdistuvan päivärahan maksuerä takautuvasti seuraavan vuoden puolella, ennakonpidätys määräytyy Verohallinnon päätöksen mukaisen taulukkoprosentin mukaan.

Lue lisää: Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä (vero.fi).

Pyydä tarvittaessa muutosverokortti

Jos tuesta maksettava vero tuntuu liian pieneltä tai suurelta, tarkista veroprosenttisi veroprosenttilaskurilla.

Tarvittaessa voit hakea muutosverokortin sosiaalietuutta varten. Voit hakea muutosverokorttia myös silloin, kun haluat että Verohallinnon päätöksen mukaisen taulukkoprosentin mukaan tehtyä ennakonpidätystä korjataan. Muutosverokortilla veroprosentti voi olla alle 25 %.

Verohallinto toimittaa muutosverokortin suoraan Kelaan, jos pyydät sitä.