Tilasto sairauspäivärahoista

Tuorein julkistus 29.9.2021:
Vuonna 2020 Kela maksoi sairausvakuutuskorvauksia yhteensä 3 987,2 miljoonaa euroa. Menot kasvoivat edellisvuodesta 4,1 %. Sairaanhoitokorvausten osuus maksettujen korvausten yhteismäärästä oli 50 % ja sairauspäivärahojen 23 %.

Sairauspäivärahaa sai 294 600 henkilöä. Saajien määrä väheni edellisvuodesta 3,1 %. Sairauspäivärahaa sai mielenterveyden häiriön vuoksi 84 200 henkilöä ja tuki- ja liikuntaelinten sairauden vuoksi 82 200 henkilöä.

Myös sairauspäivärahapäiviä korvattiin eniten mielenterveyden häiriöiden perusteella. Kela korvasi yhteensä 14,5 miljoonaa sairauspäivärahapäivää, joista 5,0 miljoonaa päivää (34 %) korvattiin mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Kelan sairausvakuutustilasto 2020 (helda.helsinki.fi).

Pylväskuvio korvatuista sairauspäivärahapäivistä sairauspääryhmittäin. Kuvion sisältö on kuvattu tekstissä.

Sairauspäivärahatilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi

Lue lisää