Heini Kari

Titteli: Erikoistutkija
Koulutus: Proviisori, DI
Puhelin: 020 634 1922
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

  • Lääkkeiden määräämisen ja käytön rekisteritutkimus
  • Lääkkeiden elinkaaritutkimus
  • Kanta-palvelujen tutkimus (erityisesti Resepti-palveluun liittyvä tutkimus)
  • Lääkekorvausjärjestelmä
  • Terveystaloudellinen arviointi
  • Iäkkäiden lääkehoito

Esittely

Toimin erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä ja teen erityisesti lääkkeisiin ja lääkealaan liittyvää rekisteritutkimusta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Vastuullani on Kanta-palveluihin liittyvä tutkimus. Tuen myös muita tutkijoita Kanta-palvelujen Reseptikeskuksen aineistojen käytössä. Tutkimustyön lisäksi työhöni kuuluu lääkkeisiin ja lääkealaan liittyviä asiantuntijatehtäviä, kuten arviointilausuntoja lääkevalmisteiden korvattavuudesta ja kohtuullisesta tukkuhinnasta.

Lisätietoja

Twitter

LinkedIn

Käynnissä olevat hankkeet

  • Lääkkeet ja lääkeala muuttuvassa toimintaympäristössä
  • Yhteiskunnalliset kriisit ja niiden vaikutus lääkkeiden kulutukseen – Esimerkkinä koronavirusepidemia
  • Avohoidon lääkerekisterit tutkimuksen tietolähteinä

Julkaisuja