Leena Saastamoinen

Titteli: Tutkimuspäällikkö
Koulutus: FaT, dosentti
Puhelin: 020 634 1972
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

 • lääkkeiden käyttö
 • lääkekustannukset
 • lääkekorvaukset
 • rationaalinen lääkehoito

Esittely

Tutkin lääkkeiden käyttöä, kulutusta ja kustannuksia eri muodoissa. Viime aikoina olen tutkinut muun muassa lasten ja nuorten psyykenlääkkeiden käyttöä, muistisairauslääkkeiden käyttöä, lääkehoidon seurantaa ja sen ongelmia, ensimmäisiä kokemuksia rajat ylittävästä sähköisestä reseptistä sekä Kelan lääkemääräyspalautteen vaikuttavuutta. Vastaan Kelan tutkimuksen Vaikuttavat palvelut –painoalueesta yhdessä Saija Karinkannan kanssa.

Lisätietoja

 • Twitter
 • Tutkimusblogi
 • Helda

Käynnissä olevat hankkeet

 • Lasten ja nuorten psyykenlääkkeiden käyttö
 • Rajat ylittävä resepti Virossa ja Suomessa – Cross border prescription in Estonia and Finland
 • Kelan lääkemääräyspalautteen vaikuttavuus
 • Kehitysvammaisten lääkehoito Suomessa
 • Lääkehoidon seurannan toteutus ja vastuujako
 • Lääkkeet ja lääkeala muuttuvassa toimintaympäristössä
 • Rauhoittavien ja unilääkkeiden pitkäaikaiskäyttö Suomessa ja tähän yhteydessä olevat tekijät

Julkaisuja

 • Varimo E, Saastamoinen L, Rättö H, Aronen E. Polypharmacy in Children and Adolescents Initiating Antipsychotic Drug in 2008-2016: A Nationwide Register Study. Nordic Journal of Psychiatry 2022
 • Saastamoinen L, Leinonen J. Muistisairauslääkkeiden käytön kasvu vanhimmassa ikäluokassa tasaantumassa. Suom lääkäril 2022
 • Vuori M, Sourander A, Aronen ET, Kronström K, Saastamoinen LK. Relative Age and the Use of Second-Generation Antipsychotics from 7 to 17 Years of Age: A Population-Based Register Study. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2021 doi: 10.1089/cap.2021.0053
 • Varimo E, Aronen ET, Rättö H, Mogk H and Saastamoinen LK. Antipsychotic Treatment Duration in Children and Adolescents: A Register-Based Nationwide Study. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 31(6):421-429, 2021. doi: 10.1089/cap.2020.0095
 • Saastamoinen LK, Verho J. Regional variation in potentially inappropriate medicine use in older adults. - A national register-based cross-sectional study on economic, health system-related and patient-related characteristics. Research in Social and Administrative Pharmacy 2020, DOI: 10.1016/j.sapharm.2020.08.018
 • Taipale H, Särkilä H, Tanskanen A, Kurko T, Taiminen T, Tiihonen J, Sund R, Tuulio-Henriksson A, Saastamoinen L*, Hietala J* Incidence of and Characteristics Associated With Long-term Benzodiazepine Use in Finland JAMA Network Open 2020;3(10):e2019029. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.19029 *equal contribution
 • Vuori M, Martikainen JE, Koski-Pirilä A, Sourander A, Puustjärvi A, Aronen ET, Chudal R, Saastamoinen LK. Children’s relative age and ADHD medication use: A Finnish population-based study. Pediatrics 2020
 • Ahomäki I, Pitkänen V, Soppi A, Saastamoinen L. Impact of a physician-targeted letter on opioid prescribing. Journal of Health Economics 72, 2020 doi: 10.1016/j.jhealeco.2020.102344
 • Varimo E, Saastamoinen LK, Rättö H, Mogk H and Aronen ET (2020) New Users of Antipsychotics Among Children and Adolescents in 2008–2017: A Nationwide Register Study. Front. Psychiatry 11:316. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00316
 • Vuori M, Koski-Pirilä A, Martikainen JE, Saastamoinen L. Gender- and age-stratified analyses of ADHD medication use in children and adolescents in Finland using population-based longitudinal data, 2008–2018. Scandinavian Journal of Public Health. 2020 DOI: 10. 1177/1403494820901426
 • Ellfolk M, Leinonen MK, Gissler M, Lahesmaa-Korpinen AM, Saastamoinen L, Nurminen ML, Malm H. Second-generation antipsychotics and pregnancy complications. Eur J Clin Pharmacol 76(1):107-115, 2020
 • Parviainen S, Saastamoinen LK, Lauhio A, Sepponen K. Outpatient antibacterial use and costs in children and adolescents: a nationwide register-based study in Finland, 2008–16. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2019.
 • Soppi A, Heino P, Kurko T, Maljanen T, Saastamoinen L, Aaltonen K. Growth of diabetes drug expenditure decomposed—A nationwide analysis. Health policy 112(12); 1326-1332, 2018
 • Hyttinen V, Jyrkkä J, Saastamoinen LK, Vartiainen A-K, Valtonen H. Patient and health care related factors associated with initiation of potentially inappropriate medication in community-dwelling older persons. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. 2018, doi: 10.1111/bcpt.13096
 • Hyttinen V, Jyrkkä J, Saastamoinen LK, Vartiainen A-K, Valtonen H. The association of potentially inappropriate medication use on health outcomes and hospital costs in community-dwelling older persons: a longitudinal 12-year study. The European Journal of Health Economics. 2018
 • Vuori M, Aronen E, Sourander A, Martikainen JE, Jantunen T, Saastamoinen LK. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) lääkkeiden käyttö yleistyy. Duodecim 134(15):1515-22, 2018