Vuosilomakustannuskorvauksen hakeminen työnantajalle

Vuosilomakustannuskorvaus pitää hakea 6 kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä, jos hakemus koskee vanhan lain mukaisia erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta kertyneitä vuosilomakustannuksia.

Kun hakemus koskee uuden lain mukaisia erityisraskaus-, raskaus- tai vanhempainvapaan ajalta kertyneitä vuosilomakustannuksia, täytyy korvausta hakea 2 vuoden kuluessa sen kalenterikuukauden alkamisesta, jolta korvausta halutaan saada.

Korvauksen voi hakea etukäteen, jos vuosilomapalkan ja -korvauksen määrä on arvioitavissa. Kela käsittelee kuitenkin hakemuksen vasta, kun vanhempainpäivärahaa on maksettu 156 arkipäivää (vanhan lain mukaan), 160 arkipäivää (uuden lain mukaan) tai haettu yksittäinen vanhempainpäivärahajakso on maksettu.

 

Toimi näin

  1. Kirjaudu Työnantajan asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksella. Vaihtoehtoisesti voit tehdä hakemuksen lomakkeella Työnantajan hakemus, vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannukset tai perhevapaakorvaukset SV 18 (pdf).
  2. Ilmoita vanhempainpäivärahakaudelta se aika, jolta korvausta haetaan, sekä ne kokonaiset kalenterikuukaudet, palkat ja lomakorvaukset, joilta
    • Kela on maksanut vanhempainpäivärahaa vähintään 14 arkipäivältä ja
    • työntekijälle on kertynyt vuosilomaa vanhempainpäivärahan perusteella.

Työnantajan pitää arvioida lomapalkan tai lomakorvauksen määrä, jos sitä ei ole vielä maksettu. 

Voit käyttää  lakisääteisen vuosiloman 156 arkipäivän laskemisessa vanhempainpäivärahakauden laskuria.

Jos hakemus koskee uuden lain mukaisten vapaiden perusteella kertynyttä vuosilomaa, voit hyödyntää raskaus- ja vanhempainrahapäivien laskuria 160 arkipäivän laskemisessa. Katso vinkki laskurin hyödyntämisestä (diat 34–37).

  1. Lähetä hakemus Kelaan. Paperihakemus lähetetään aina postitse.

Vuosilomakustannuskorvausta ei voi hakea tulorekisterin kautta.

Päätös vuosilomakustannuskorvauksesta

Vuosilomakustannuskorvausta hakenut työnantaja saa Kelasta päätöksen. Päätöksestä käy ilmi, onko korvausta myönnetty, korvauksen määrä ja maksuajankohta.

Kela lähettää päätöksen postitse, mutta samat tiedot ja asiakaskirjeet ovat nähtävissä myös Työnantajien asiointipalvelussa.

Sähköinen päätös

Työnantaja voi luopua postitse lähetettävistä päätöksistä ja siirtyä sähköisiin päätöksiin. Sitä varten täytyy antaa suostumus. Tämä koskee kaikkia päivärahapäätöksiä sekä lomakustannuskorvaus-, perhevapaakorvaus- ja takaisinperintäpäätöksiä. Suostumuksen antamisessa opastaa erillinen verkkoasiointiopas.

Lue lisää