Työterveyshuoltofoorumi

Työterveyshuoltofoorumi toimii Kelan sidosryhmä- ja asiantuntijaelimenä.

Työterveyshuoltofoorumin tehtävänä on muun muassa:

 • kehittää työterveyshuollon korvauskäytäntöä
 • käsitellä työterveyshuollon korvauksia koskevia kysymyksiä
 • seurata korvauskäytännön ja työterveyshuoltotoiminnan kehittymistä.

Nykyinen toimintakausi on 1.1.2020–31.12.2023.

Puheenjohtaja
Osaamiskeskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen, Kela

Varapuheenjohtaja
Ryhmäpäällikkö Kirsi Airinen, Kela

Sihteeri
Suunnittelun asiantuntija Nina Jaakkola, Kela

Jäsenet

 • Jäsen: Johtava asiantuntija Anu Tuovinen, Akava ry
  Varajäsen: Johtava asiantuntija Miia Kannisto, Akava ry
 • Jäsen: Asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  Varajäsen: Asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Jäsen: Työelämän kehittämisen asiantuntija Anna Kukka , KT Kuntatyönantajat
  Varajäsen: Työelämän kehittämisen asiantuntija Minna Salli, KT Kuntatyönantajat
 • Jäsen: Asiantuntija Marja Tallavaara, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
  Varajäsen: Aluepäällikkö Kari Aikio, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
 • Jäsen: Lääkintöneuvos Kristiina Mukala, Sosiaali- ja terveysministeriö, TTO
 • Jäsen: Asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  Varajäsen: Työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija  Anne Mironen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Jäsen: Työfysioterapeutti Merja Blomqvist,  Suomen Fysioterapeutit ry
  Varajäsen: Työfysioterapeutti Hanna Nummila, Suomen Fysioterapeutit ry tilalle tulee työfysioterapeutti Katariina Mikkola, Suomen Fysioterapeutit ry
 • Jäsen: Työterveyspsykologi Heli Hannonen, Suomen Psykologiliitto ry
  Varajäsen: Työterveyspsykologi Sanna Selinheimo, Suomen Psykologiliitto ry
 • Jäsen: Puheenjohtaja Pilvi Österman, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry
  Varajäsen: Marja Alanne, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry
 • Jäsen: Johtava työterveyslääkäri Johanna Larkio, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry tilalle tulee puheenjohtaja Anniina Anttila, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry
  Varajäsen: Vastaava työterveyslääkäri Anniina Anttila, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry tilalle tulee Marko Luhtala, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry
 • Jäsen: Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten, Suomen Yrittäjät
  Varajäsen: Asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät
 • Jäsen: Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Ida Nummelin,
  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
  Varajäsen: Työelämäasiantuntija Heli Kannisto, Tehy ry
 • Jäsen: Ylilääkäri Jan Schugk, Työeläkevakuuttaja Tela
 • Jäsen: Johtaja Eva Helaskoski, Työterveyslaitos
  Varajäsen: Ylilääkäri Satu Soini, Työterveyslaitos
 • Jäsen: Ylilääkäri Riitta Luoto, Tieto- ja viestintäyksikkö, Kela
  Varajäsen: Suunnittelun asiantuntija Timo Hujanen, Tieto- ja viestintäyksikkö, Kela
 • Jäsen: Asiantuntijalääkäri Paula Melart, Vakuutuslääketieteellinen yksikkö, Kela