Työttömyysturva kansainvälisissä tilanteissa

Kela maksaa työttömyysturvaa myös kansainvälisissä tilanteissa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi muutto Suomeen tai työnhaku toisessa maassa.

Työttömän ja työnhakijan tuet Suomessa

Sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, jos asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Työttömyysetuus voi olla työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa.

Suomesta työnhakuun ulkomaille

Jos saat peruspäivärahaa ja aiot rekisteröityä työnhakijaksi toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, ilmoita lähdöstäsi hyvissä ajoin TE-palveluihin. Säilytät oikeutesi Kelan maksamaan peruspäivärahaan enintään 3 kuukauden ajan.

Lue lisää