Jäitkö työttömäksi koronatilanteessa?

Jos olet jäänyt työttömäksi tai sinut on lomautettu, ilmoittaudu aina ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin.

Jos kuulut työttömyyskassaan ja täytät työssäoloehdon, hae ansiopäivärahaa oman työttömyyskassasi (tyj.fi) ohjeiden mukaisesti.

Jos et kuulu työttömyyskassaan tai täytä työssäoloehtoa, hae työttömyysturvaa Kelasta.

Väliaikaiset muutokset työttömyysturvassa ovat päättyneet 28.2.2022

Työttömyysturvassa on ollut väliaikaisia lakimuutoksia 1.1.–28.2.2022. Muutokset ovat päättyneet. Jos haet työttömyysetuutta jälkikäteen, Kela voi soveltaa tilanteeseesi päättyneitä lakeja. Työttömyysetuuden takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Työttömyysetuushakemuksia käsitellään 1.3.2022 lähtien seuraavalla tavalla:

  • Yrittäjällä ei ole oikeutta työmarkkinatukeen, jos yritystoiminta on edelleen käynnissä. Kela on voinut maksaa yrittäjän väliaikaista työmarkkinatukea 28.2.2022 asti.
  • Työttömyyden alussa on omavastuuaika. Työttömyysetuutta voidaan maksaa 5 omavastuupäivän jälkeen.

Hakemusten käsittelyä nopeuttava muutos on voimassa vuoden 2022 loppuun

Työttömyysetuushakemusten käsittelyä jatketaan niin, että työtulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa neljän viikon tai kuukauden mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jakson aikana maksetut palkat siis huomioidaan sovittelussa, vaikka palkan maksupäivältä ei olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Nämä ehdot ovat voimassa 11.5.2020–31.12.2022.

Lue lisää