Työttömyysetuuden ehtoja alle 25-vuotiaille hakijoille

Jos olet 18–24-vuotias työtön eikä sinulla ole ammatillista koulutusta, sinun pitää hakea opiskelemaan keväällä. Hae sellaiseen koulutukseen, joka alkaa seuraavana syksynä, johtaa tutkintoon ja parantaa ammatillisia valmiuksiasi.

Jos et hae koulutukseen, kieltäydyt koulutuksesta tai keskeytät sen, voit menettää oikeutesi työttömyysetuuteen toistaiseksi. Oikeus työttömyysetuuteen palautuu, kun

  • olet suorittanut ammatillisen tutkinnon
  • olet ollut vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä
  • täytät 25 vuotta.

Vaikka olisit menettänyt oikeutesi työttömyysetuuteen toistaiseksi, voit saada työttömyysetuutta siltä ajalta, kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta, voit saada työmarkkinatukea vasta 5 kuukauden odotusajan jälkeen.

TE-palvelut selvittää, oletko hakenut koulutukseen. Kela saa tämän tiedon TE-palveluilta ja maksaa työttömyysetuuden, jos ehdot täyttyvät.

Alle 18-vuotiaan täytyy suorittaa oppivelvollisuus

Jos olet 17-vuotias, voit saada työttömyysetuutta (peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), jos olet suorittanut oppivelvollisuutesi eli hankkinut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.

Voit saada työttömyysetuutta myös, jos olet joutunut keskeyttämään oppivelvollisuuden suorittamisen esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden vuoksi. 

Jos olet 17-vuotias työtön ja olet suorittanut oppivelvollisuuden, mutta sinulla ei kuitenkaan ole ammatillista koulutusta, voit saada työmarkkinatukea vain siltä ajalta, jolla osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Lue lisää