Kelan valvonta

Tällä sivulla kerrotaan, miten Kelan toimintaa valvotaan, mikä on eri toimijoiden tehtävä siinä ja miten valvonnasta raportoidaan.

Eduskunta valvoo Kelan hallintoa ja toimintaa

Kela on itsenäinen sosiaaliturvalaitos, jota valvoo eduskunta. Kelalla on oma hallinto ja talous, ja Kela on erillinen valtioneuvostosta ja sen alaisesta hallinnosta. Erillisyys perustuu Kelan lainsäädännölliseen asemaan eduskunnan valvonnassa.

Tämän takia Kela ei ole valtioneuvoston ohjaus- ja valvontavallan alainen siten kuin valtion hallintokoneiston elimet ovat.

Kelan valvovat toimijat

Kelaa valvovat seuraavat toimijat:

  • Kelan valtuutetut
  • Kelan valtuutettujen valitsemat tilintarkastajat
  • valvontatilintarkastajat
  • Kelan hallitus
  • tarkastustoimikunta
  • sisäinen tarkastus.

Eduskunta nimittää valtuutetut valvomaan Kelaa

Tilintarkastajat tarkastavat myös Kelan hallintoa, omaisuudenhoitoa ja toimintaa

Hallitus päättää Kelan toiminnan linjauksista

Tarkastustoimikunta seuraa riskienhallinnan riittävyyttä ja valvoo sisäistä tarkastusta

Sisäinen tarkastus tukee Kelan toiminnan kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista